Bezuinigingen op openbaar vervoer

Het nieuwe kabinet beloofde bij zijn aantreden vorig jaar een groene koers, gericht op het aanpakken van de klimaatverandering. Maar na de aangekondigde bouw van nieuwe kolencentrales, komt het nu ook met bezuinigingen op het openbaar vervoer.
14 november 2007

Door Daniel Hake

Het kabinet wil in de periode 2008-2012 300 miljoen euro bezuinigen op het budget voor het verkeers- en vervoersbeleid van de gemeenten en provincies. 60 tot 70 procent van dat budget (de zogeheten BDU) gaat naar het openbaar vervoer. De voorgenomen kortingen op de BDU voor de komende jaren (300 miljoen tussen 2008 en 2012) betekenen een forse bezuiniging op het stads- en streekvervoer. Het betekent ook dat er minder bussen, trams en metro’s zullen rijden, en dat er ontslagen te verwachten zijn bij de vervoerbedrijven.

Daar gaat de treinHet kabinet investeert weliswaar 25 miljoen voor betere overstapmogelijkheden tussen auto, fiets en openbaar vervoer, en voor een betere informatievoorziening en meer comfort voor de reizigers. Maar wat heb je aan een mooie bushalte als er geen bus meer rijdt?

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft in een commissievergadering kritiek geuit op de kabinetsmaatregelen. Deze kritiek gaat echter alleen over het niet nakomen van afspraken. Over gevolgen voor reizigers, personeel en het milieu heeft de VNG het (nog) niet.