Bezetters Bungehuis: ‘We verzetten ons tegen de ondemocratische universiteit’

Sinds vrijdag 13 februari is het Bungehuis van de Universiteit van Amsterdam bezet door de actiegroep De nieuwe Universiteit: een collectief voor een kritische universiteit en maatschappij. Socialisme.nu sprak met Marten, tweedejaarsstudent sociologie. Hij was actief tijdens de kraak van het Spinhuis en is betrokken bij Kritische studenten Amsterdam.
18 februari 2015

Waarom bezetten jullie?

We verzetten ons tegen de ondemocratische universiteit. Dit zien we bijvoorbeeld met de bezuinigingen die ze aan het doordrukken zijn zoals het inkrimpen van veel studies. Dit zien we ook met het plan om de betafaculteiten van de UvA en de VU samen te voegen. Veel studenten zijn hiertegen en dwongen met acties vorig jaar af dat dit in de Universiteitsraad uitgesteld werd. Ondanks de acties blijft de universiteit de plannen doorvoeren. Hieruit blijkt dat ze niet naar ons willen luisteren.

Er zijn al meerdere acties geweest rond bijvoorbeeld het Spinhuis en het Science Park. Is dit een verlengde van die acties?

Ja, dit kun je zeker zo zien. Deze actie brengt eigenlijk al die verschillende actiegroepen samen.
Het grote probleem blijft dat de universiteit niet democratisch is. Alle ‘kleine’ problemen die voorgaande acties probeerden aan te kaarten komen hieruit voort.

Wat zijn de eisen?

Een democratische universiteit bestaat voor ons bijvoorbeeld uit:
• Bestuur en rector magnificus gekozen door studenten en docenten,
• Geen neoliberale universiteit (niet winstgericht),
• Zekerheid werk voor docenten en andere medewerkers, minder flex-contracten.

Dit is waarom we ook solidariteit zien vanuit docenten en andere medewerkers. Sommige docenten doen mee met de bezetting, terwijl anderen de steunverklaring hebben ondertekend. Het laat zien dat veel mensen de eisen haalbaar vinden. Het is realistisch.

Hoe lang willen jullie blijven zitten?

Zo lang als nodig is.

Is het dan een beetje hetzelfde als het Spinhuis?

Het Spinhuis was echt een kraakactie, van een leegstaand pand in het bezit van de UvA. Dit is een bezetting, van een gebouw dat nog gebruikt wordt. Bij het Spinhuis was de eis het gebouw zelf, waarin we wilde aantonen dat studenten ook autonoom hun eigen onderwijs konden regelen en hier is het iets anders. Hier hebben we eisen richting de universiteit en het bestuur om de bezuinigingen en hervormingen tegen te gaan en voor een democratische universiteit.

Hoe gaan de onderhandelingen met het bestuur van de UvA?

Moeilijk, zij willen eigenlijk geen gesprek aangaan. Eerst leek het daar wel op, maar dat bleek uiteindelijk toch niet het geval. AT5 heeft een aanbod gedaan om live tussen de bezetters en het bestuur een gesprek aan te gaan. Maar dit is wederom genegeerd door het bestuur.

Wel heeft het bestuur aangiften gedaan van ‘huisvredebreuk’, wat toch wel meer een dreiging geeft van ontruiming. Donderdag dient er een kort geding.

Hebben jullie ook contact met studenten in andere steden?

Ja, maandagavond hadden we een landelijke vergadering voor studenten gepland. Studenten door het land hebben te maken met het afschaffen van de studiefinanciering en dit is een landelijke issue.

Hoe zijn jullie georganiseerd?

We zijn hier als collectief De Nieuwe Universiteit, we organiseren ons rondom General Assembly’s (GA’s).Daarin besluiten we gezamenlijk en democratisch wat we doen. Gedurende de dag hebben we zo een aantal GA’s. Daarnaast hebben we verschillende team’s zoals het Media team die besluiten hiervan uitvoeren.

Wat hebben jullie allemaal gedaan de afgelopen 4 dagen?

Naast proberen om te onderhandelen met het bestuur, hebben we ook een lopend programma. Zondagavond hadden we onder andere een filmavond met zo’n 100 bezoekers. We organiseren ook workshops en andere bijeenkomsten.

De uitgebreidere eisen zijn te vinden op http://newuni.nl/.