Bewoners Amsterdam-Oost voeren actie tegen huisuitzettingen

Al sinds december voeren de bewoners van de flats van de zogeheten Parooldriehoek in Amsterdam-Oost actie tegen hun dreigende uitzetting. Toen werd bekend dat de woningcorporatie Stadgenoot de bewoners, die veelal op basis van anti-kraakcontracten daar wonen, wil uitzetten en de woningen tijdelijk aan studenten wil gaan verhuren. In een situatie van grote woningnood dreigen zo hele gezinnen halsoverkop op straat te worden gezet.
5 april 2011

Foto: Bewoners creatief in actie in Amsterdam-Oost

Door Hannah Muysken

Het is een vrolijk gezicht rondom de vijf flats in de Olmenweg en Platanenweg. Bomen zijn versierd met kleurrijke wollen lappen en in de bomen hangen slingers en liggen huizen van karton. Aan de voorkant van één van de flats hangt een groot spandoek: ‘Hier zet Stadgenoot een hele buurt op straat. Wij mochten blijven tot de sloop! Belofte maakt schuld!’

Bewoners Eva Vodka en Kristof van Oorsouw vertellen: ‘Nadat we vijf jaar via een tijdelijk huurcontract hier hebben gewoond, hebben we als bewoners aangedrongen op een vaste huurovereenkomst. Stadgenoot heeft echter ingezet op antikraak-contracten. Telkens hebben ze ons verzekerd dat we ons geen zorgen hoefden te maken, tot de sloop in 2015 mochten blijven zitten. Dan komt er ineens een brief met de boodschap dat we eruit moeten.’

Woningcorporatie Stadgenoot voert de economische crisis aan als reden voor de plannen. ‘Met het verhuren aan studenten voor 500 euro per maand kunnen ze meer winst uit de woningen halen tot aan de sloop. Naar de buitenwereld toe wordt dit in een “sociaal” jasje gestoken: het helpen van studenten aan een woning. Zo wordt iedereen tegen elkaar uitgespeeld. Ons als huidige bewoners, met wie ze een afspraak hadden, laten ze hiermee in de kou staan. Wij worden net zo goed geraakt door de crisis.’

Gelijk toen het nieuws bekend werd hebben de bewoners zich georganiseerd. ‘We zijn gelijk als groep bij elkaar gekomen. We hebben van alles gedaan om dit onder de aandacht te brengen. We hebben een demonstratie georganiseerd, creatieve projecten opgezet en veel media ingeschakeld. Veel steun hebben we ontvangen van de huurdersvereniging en politieke partijen als de SP Amsterdam. Nu zijn we bezig met een rechtszaak.’

Stadgenoot geeft tot op heden aan dat ze niet afzien van de plannen. Wel heeft Stadgenoot onder druk van de aanhoudende protesten uiteindelijk ‘maatwerk’ beloofd aan de bewoners. Ze zouden hulp ontvangen bij het vinden van een geschikte woning. Dit komt in de praktijk neer op het helpen met inschrijven bij Woningnet en het slechts sporadisch aanbieden van nieuwe tijdelijke woonruimte. De door Stadgenoot aangeboden nieuwe woonruimte aan een gezin bleek bij bezichtiging vol te zitten met schimmel, en het gezin kreeg van een buurvrouw te horen dat kinderen en ‘buitenlanders’ niet welkom waren. Het gezin heeft de woning terecht geweigerd.

Volgens de bewoners is blijven tot aan de sloop van de woningen dan ook de enige passende oplossing. Het gezin dat op 4 maart ontruimd zou worden is, gesteund door buurtbewoners, blijven zitten en heeft zo ontruiming op korte termijn weten te voorkomen. Ook andere bewoners, die gedurende april uitgezet zouden worden, zullen weigeren te vertrekken.

‘Zelfs nu we nog in afwachting zijn van een kort geding, blijven Stadgenoot en Antikraak BV bewoners intimideren door brieven te sturen en pogingen tot huisuitzetting te ondernemen, terwijl ze weten dat ze dat niet mogen doen. Het is puur om paniek te zaaien. Wij zullen ons de komende weken moeten verzetten hiertegen. Zolang er geen goed alternatief wordt aangeboden, blijven we hier. Dat is ons beloofd.’

De Amsterdamse studentenvakbond ASVA roept studenten op om uit solidariteit met de bewoners niet te reageren op de aangeboden woningen. ASVA-voorzitter Lodewijk Berkhout legt uit: ‘We merken dat er nu steeds meer woningen die op termijn gesloopt worden tijdelijk aan studenten aangeboden worden. Ook wanneer dat betekent dat de huidige bewoners er uit moeten, zoals nu bij de Parooldriehoek. De woningnood onder studenten is hoog, maar het kan niet de bedoeling zijn dat er gezinnen op straat worden gezet voor hun woningen. Studenten willen dat ook niet.’