Bevriezing stufi is nieuwe stap in asociaal onderwijsbeleid

Afgelopen dinsdag stemde de Tweede Kamer in met de bevriezing van de studiefinanciering voor de komende twee jaar. Dat wil zeggen dat de stufi voor die jaren niet zal worden aangepast aan de inflatie. Studenten zullen er als gevolg hiervan enkele tientallen euro’s per jaar op achteruit gaan. Een nieuwe bevestiging dat ‘beter onderwijs’ voor de gevestigde politiek in Den Haag niets meer is dan een mooie verkiezingsleus, en dat studenten zelf in het geweer moeten komen voor hun belangen.
16 september 2010

Foto: studenten van Comité SOS Eindhoven tijdens een flyeractie op de TU tegen de geplande bezuinigingen op de studiefinanciering (maart 2010)

Door Jeroen van der Starre

Oud-minister Plasterk had deze maatregel al eerder aangekondigd, maar deze werd in maart, na de val van kabinet Balkenende IV ‘controversieel’ verklaard. Onder druk van demissionair staatssecretaris Van Bijsterveldt werd deze maatregel dinsdag dus toch door de Kamer gedrukt. PvdA, D66, CDA, VVD, SGP en ChristenUnie stemden voor het plan.

Volgens Van Bijsterveldt is de 18 miljoen aan bezuinigingen die dit oplevert noodzakelijk om ‘te voorkomen dat er een tekort op de rijksbegroting ontstaat’. Dat is natuurlijk een leugen: er zijn tal van manieren om aan 18 miljoen te komen, zodra we de rekening bij de zwaarste schouders neerleggen. Daarmee kan het nog verder verslechteren van het inkomen van studenten worden voorkomen.

Stemgedrag

Het stemgedrag van de verschillende partijen bevestigd wat we eerder al zagen. De ‘sociale’ PvdA, die onder Wouter Bos het gezicht werd van de miljarden aan kapitaalinjecties in banken, stemde voor het plan, net als ‘onderwijspartij’ D66. Ook het CDA stemde voor, die zich in de aanloop naar de laatste verkiezingen nog populair probeerde te maken onder studenten door zich tegen het afschaffen van de stufi te keren.

Sinds de invoering van de studiefinanciering in 1986 is er regelmatig bezuinigd op het inkomen van studenten. Deze nieuwe maatregel trekt die lijn door. Naast deze inperking van de studiefinanciering zijn ook de overheidsinvesteringen in het hoger onderwijs als geheel sinds de jaren ‘80 structureel teruggelopen, met grote gevolgen voor de kwaliteit van het onderwijs.

Het kabinet Rutte I dat zich op dit moment aan het formeren is zal hier nog verder op willen doorgaan: studenten kunnen een harde aanval op hun levensstandaard verwachten in de vorm van de totale afschaffing van de stufi, of een verdere verhoging van het collegegeld. De bevriezing van de studiefinanciering is een nieuwe stap in het rechtse project om het hoger onderwijs terug te brengen tot een privilege voor de elite en studenten op te laten draaien voor de economische crisis.

Protest

Het is dan ook zorgwekkend dat deze maatregel zonder enige vorm van protest van bijvoorbeeld de LSVb kon worden doorgedrukt. Passiviteit tegenover een nieuwe aanval op hun rechten is het laatste dat studenten nu nodig hebben. We zouden de strijd aan moeten gaan, in plaats van te berusten in de gestage voortgang van het asociale beleid van rechts.

De mogelijkheid voor dat verzet is er ook. Op zaterdag 23 oktober zullen verschillende maatschappelijke groepen – waaronder studenten – samen de straat opgaan in Den Haag onder de leus ‘Rekening Retour: wij gaan de crisis niet betalen!’ Deze manifestatie kan een eerste stap zijn in het zichtbaar maken en samen brengen van verzet tegen het asociale bezuinigingsbeleid. Studenten zouden zich moeten inzetten om dit protest tot een succes te helpen maken.

Op de ochtend van Prinsjesdag – dinsdag 21 september aanstaande – zal in diverse steden geflyerd worden op treinstations om mensen op te roepen zich aan te sluiten bij de demonstratie in oktober. Studenten zouden zich ten doel moeten stellen om die dag ook op universiteiten met flyers en posters aan de slag te gaan.

• Kom naar de Opening van het Activistisch Jaar op de UvA op 20 september
• Doe mee op 21 september: lees meer informatie op de website van Rekening Retour