Belgische bonden geven goede voorbeeld

Op 6 oktober houden Vlaamse en Waalse vakbonden gezamenlijk een nationale stakingsdag uit protest tegen de dalende koopkracht.
2 oktober 2008

Belgische bondsleden

In alle sectoren, zowel bij de overheid als in het bedrijfsleven, wordt er gestaakt. Ook het openbaar vervoer wordt platgelegd. De bonden zijn boos op zowel regering als werkgevers. Terwijl de prijzen voor levensonderhoud almaar stijgen, doet de regering niets aan het herstellen van de koopkracht.

Zo is het bijvoorbeeld nog steeds onduidelijk of er voldoende budget is om de sociale uitkeringen aan de welvaart aan te passen. Daarentegen kregen werkgevers probleemloos buitensporige cadeaus zoals een lagere vennootschapsbelasting.

De bonden hekelen het gedrag van de werkgevers. De bazen hameren eindeloos op een loonstop en willen bezuinigen op openbare diensten als onderwijs, transport en gezondheidszorg. Deze belangrijke voorzieningen moeten voor iedereen toegankelijk en betaalbaar blijven.

Los van de algemene staking op 6 oktober zijn er in België in september tal van lokale bedrijfsstakingen geweest. In de terminals van Zeebrugge, waar al langere tijd spanningen zijn tussen werknemers en bazen, legden havenarbeiders op 8 september spontaan het werk neer omdat een verplichte ploegverantwoordelijke bij het werk ontbrak.

In de Belgische gevangenissen heeft het personeel massaal het werk neergelegd op 19 september. De gevangeniswerkers eisen meer loon. Op 22 september legden chauffeurs en postbodes in Brussel de postcentra plat uit protest tegen de hoge werkdruk. Drie dagen later hebben rijksambtenaren uit protest tegen hun loonachterstand een tiental toegangswegen tot Brussel gedeeltelijk geblokkeerd. En op 26 september legden buschauffeurs in de provincie Namen het werk neer. Zij willen betere werkomstandigheden en meer personeel zodat de werkdruk vermindert.