Beatrix klaagt over onderzoek historici

Koningin Beatrix is niet blij met de opvattingen van historici Dorine Hermans en Daniela Hooghiemstra. Namens hare doorluchtige majesteit liet de Rijksvoorlichtingsdienst weten dat het beeld dat de twee onderzoekers in een nieuw boek schetsen van de negentiende-eeuwse koningen Willem I, II en III aanleiding is voor koninklijk ongenoegen.
22 november 2007

Koning Gorilla

In een ingezonden stuk in de Volkskrant maakten beide auteurs van het boek Voor de troon wordt men niet ongestraft geboren duidelijk dat het gebrek aan historische belangstelling voor de naamgenoten van Willem A. voor een deel aan henzelf te wijten is. ‘Willem I ging ten onder aan zijn eigen koppigheid en maakte grote sommen geld zoek, Willem II werd gechanteerd met zijn seksuele dubbelleven en Willem III was half waanzinnig.’ De RVD vecht deze conclusies niet aan, maar zegt dat de koningin het jammer vindt ‘dat dit soort details weer worden opgerakeld zonder dat wordt gewezen op de prestaties van de koningen’.

In de tijd van de Willems zelf hoefde het koningshuis geen klagerige persberichten rond te sturen over dit soort zaken. Domela Nieuwenhuis verdween een jaar in de cel toen hij bij een bezoek van Willem III aan Amsterdam had durven vragen waarom er zoveel ophef was voor een man die zo weinig van zijn baantje maakte. Het feit dat hij hoofdredacteur was van het socialistische Recht voor Allen, en daarmee een belangrijke bijdrage had geleverd aan de bekendwording van alle schandalen rond Koning Gorilla, was natuurlijk de belangrijkste reden voor de toorn van deze gekroonde waanzinnige.

Maar de tijden zijn veranderd. Alleen Beatrix uitmaken voor hoer op een weblog is nog voldoende aanleiding voor een gerechtelijke vervolging. En dus moet het koningshuis zich wel vaker onwelkome belangstelling laten welgevallen. Zo promoveerde onderzoeker Leo Adriaenssen in oktober op zijn gedegen studie Overleven aan de frontlinies in de Meierij, 1572-1629, waarin hij stelde dat Willem van Oranje en Maurits tijdens de Tachtigjarige Oorlog verantwoordelijk waren voor genocidale praktijken. Het zal maar gezegd worden van een voorouder, die je net met zoveel trots hebt laten opnemen in de nationale canon.

Al met al heeft de koningin het publicitair niet makkelijk. Het is dat zij en haar familie, in ruil voor het knippen van lintjes en het symboliseren van een niet bestaande nationale identiteit, een slordige 113 miljoen euro plus vele miljoenen aan verborgen subsidies kosten, maar anders zou je bijna medelijden krijgen.