Balkenende verklaart oorlog in de polder

Gisteren kwam het hoge woord er eindelijk uit. Het kabinet wil de komende tien jaar 'structurele ombuigingen' doorvoeren. 'De hogere AOW-leeftijd is nog maar het begin', aldus Balkenende. De plannen die op tafel komen zijn niets minder dan een oorlogsverklaring.
4 september 2009

Balkenende__kort_ge_712093b

Door Maina van der Zwan

‘Alleen samen kunnen we de veerkracht opbrengen om zo snel mogelijk de weg omhoog weer in te slaan’. Met die woorden lichtte premier Balkenende afgelopen maart zijn crisisbeleid toe. Maar nu de concrete plannen op tafel komen wordt duidelijk dat er van ‘samen’ geen enkele sprake is. Twee nieuwsberichten van de afgelopen week spreken boekdelen.

Ten eerste het bericht dat het kabinet op Prinsjesdag ‘verkenningen‘ zal aankondigen die uit moeten wijzen hoe de overheid op terreinen als arbeidsmarkt, zorg en woningmarkt kan gaan bezuinigen. Het zou gaan om in totaal een kleine twintig onderzoeken. ‘Per beleidsterrein moet duidelijk worden hoe er 20 procent minder geld naartoe kan.’ In andere woorden, er worden voorbereidingen getroffen om over de komende jaren keiharde bezuinigingen door te voeren die de verzorgingsstaat nog verder zullen ontmantelen en tienduizenden banen zullen kosten.

Toen was er dat andere bericht, waar overigens alleen in het Financieel Dagblad ruchtbaarheid aan werd gegeven, namelijk dat staatssecretaris de Jager de belastingregels voor ‘BV’s en hun directeur-grootaandeelhouder’ gaat versoepelen. De Jager wil namelijk voorkomen dat bedrijven die het moeilijk hebben ‘in financiële problemen komen’.

Dus BV’s en hun directeur-grootaandeelhouders moeten worden ontzien, want díe mogen het vooral niet moeilijk krijgen… en degenen die geen enkele schuld aan de crisis hebben krijgen de volle rekening voor hun kiezen. Met dit kabinet is het zoet voor de rijken en zuur voor de rest.

De strijd om de AOW: een scharnierpunt

De ‘structurele ombuigingen’ waar Balkenende over spreekt is een verbloemende term voor een neoliberaal strijdplan dat de elite in Nederland al jaren door wil voeren. Die agenda is niet opgesteld om ‘de crisis op te lossen’, maar om de krachtsverhoudingen tussen arbeid en kapitaal structureel te veranderen.

Kernelementen zijn de ontkoppeling van uitkeringen en lonen, het flexibiliseren van het ontslagrecht, het verder inkrimpen van sociale voorzieningen, het verschralen van de pensioenen, loonmatiging en het verhogen van de AOW-leeftijd. Daarmee zit het kabinet op een ramkoers met de vakbeweging.

De AOW is het thema waar de eerste slag om zal worden geleverd. De uitkomst hiervan zal van grote invloed zijn voor de verdere uitvoering van de bovenstaande agenda. Want als de bazen bloed ruiken zullen ze er veel meer door willen drukken. Er staat dit najaar dus veel op het spel.

Zoals te verwachten zit het in de SER-raad muurvast. Er moet begin oktober een unaniem advies uitkomen en met neoliberale kroonleden zal dat met geen mogelijkheid in het voordeel van werkenden zijn. De verhoging van de AOW-leeftijd tegenhouden kan dus alleen gebeuren door strijd. De top van FNV Bondgenoten heeft dat door en heeft daarom acties aangekondigd op 7 oktober. Het plan is om die dag als schot voor de boeg tientallen bedrijven plat te leggen. Het is dan ook van groot belang dat deze acties en stakingen solide opgebouwd gaan worden.

Balkenende waarschuwde gisteren bij bij de opening van het academische jaar op de Universiteit van Tilburg dat de economische crisis voor veel mensen nog steeds een ‘crisis op papier’ is, maar dat ‘schijn bedriegt’. Een gewaarschuwd mens telt voor twee. De crisis komt naar u toe dit najaar. Daar gaat dit kabinet persoonlijk voor zorgen.

Aanstaande dinsdag 8 september is er in Rotterdam een bijeenkomst over ‘De vakbeweging en het antwoord op de crisis’. Klik hier voor meer info.

Zaterdag 26 september wordt onder de leus ‘Laat de rijken de crisis betalen!’ de Nederlandsche Bank omsingeld. Verspreid de oproep, flyers en posters! Klik hier voor meer info.