Balkenende schande – bloed zit aan je handen!

Zeven jaar na de oorlog tegen Irak hebben degenen die massaal de straat opgingen om haar te stoppen gelijk gekregen. Terecht riepen ze ‘niet in onze naam’ toen Balkenende en zijn kabinet met leugens en manipulaties de illegale oorlog tegen Irak steunden. Nu dit eindelijk door onderzoek wordt bevestigd, kan er maar één bevredigende consequentie zijn: Balkenende moet aftreden.
13 januari 2010

Sinds 2003 heeft Balkenende alles gedaan om een onderzoek naar de
besluitvorming rond de Irak-oorlog te voorkomen. Bij de kabinetsformatie van
2007 dwong hij zelfs de PvdA om af te zien van een onderzoek. Dat onderzoek
kwam er uiteindelijk door de druk van de publieke opinie die dankzij
anti-oorlogsprotesten, actiegroepen zoals Openheid over Irak, kritische
journalisten en de Kamervragen van GroenLinks en de SP de oorlog niet wilde
vergeten. Het CDA en de PvdA wisten echter een parlementair onderzoek te
voorkomen en het kabinet benoemde zijn eigen onderzoekscommissie. Nu heeft
zelfs deze commissie een vernietigend oordeel geveld over het
regeringsbesluit uit 2003 om ‘politieke steun’ te geven aan de invasie van
Irak.

Ten eerste blijkt dat het kabinet al begin 2002 besloten had om een
Amerikaans-Britse oorlog tegen Irak te steunen. ‘De kwestie van de
volkenrechtelijke legitimatie werd ondergeschikt gemaakt aan de in augustus
2002 door de Buitenlandse Zaken uiteengezette beleidslijnen,’ stelt het
onderzoeksrapport om te concluderen dat in tegenstelling tot wat het kabinet
beweerde de VN-resoluties over Irak uit de jaren negentig geen mandaat gaven
voor een oorlog.

Ten tweede was het standpunt van het kabinet ‘onwaarachtig.’ Volgens het
kabinet was de oorlog gerechtvaardigd omdat Irak de VN-resoluties niet
naleefde, terwijl ‘regime change’ het doel van de VS was. Door de oorlog te
steunen, steunde Balkenden dus ook ‘regime change.’

Ten derde heeft Balkenende de Tweede Kamer ‘niet volledig geïnformeerd’ en
zelfs gemanipuleerd door de informatie van de AIVD in het eigen voordeel te
selecteren.

Wat was volgens het rapport het motief van Balkenende om de oorlog te
steunen? De ‘Atlantische reflex’ (lees: het schoothondje van de VS willen
zijn) en om te zorgen dat Nederlandse bedrijven na de val van Saddam Hussein
dezelfde kansen in Irak zouden krijgen als de bedrijven uit andere landen.

Elk van deze bevindingen is een reden om Balkenende af te zetten, maar nog
belangrijker is dat hij samen met George Bush en Tony Blair berecht wordt
voor de misdaad die ze Irakezen hebben aangedaan. Meer dan één miljoen
Irakezen zijn tot nu toe omgekomen door de gevolgen van de invasie en
bezetting van hun land. Vier miljoen Irakezen werden vluchtelingen en Irak
is het meest onveilige land op de wereld geworden.

Deze onschuldige slachtoffers mogen niet gereduceerd worden tot ‘collateral
damage’ in oorlogen die Westerse landen in het Midden Oosten voeren om olie
en strategische belangen. Hun levens zijn net zoveel waard als die van de
onschuldige slachtoffers van 9/11 en andere terroristische aanslagen. De
leus waarmee de Internationale Socialisten aan de anti-oorlogsprotesten in
2003 en daarna deelnamen is nu even actueel als toen: Balkenende schande –
bloed zit aan je handen!