Asscher verwijt migranten gevolgen van zijn eigen beleid

In een ingezonden brief in de Volkskrant kondigde minister Asscher ‘Code Oranje’ af voor de Europese arbeidsmarkt. ‘Er zijn grenzen aan wat een samenleving kan verwerken, het absorptievermogen is niet onbegrensd. Om ongecontroleerde immigratie te voorkomen, is een restrictief migratiebeleid nodig, ook ten aanzien van toekomstige toetredingen tot de EU.’
9 september 2013

Door Max van Lingen

De PvdA-minister doelt hiermee op arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa: ‘Onze zwakste burgers leggen het op de arbeidsmarkt af tegen bekwamere mensen van elders.’

Uiteraard probeert Asscher om zijn uitspraken neer te zetten als een ondersteuning van de strijd van Midden- en Oost-Europeanen. Maar in feite legt hij, net als Geert Wilders, de schuld van de hoge werkloosheid en de koopkrachtdaling neer bij arbeidsmigranten. Want Nederlandse arbeiders ‘moeten nu concurreren met mensen die veel lagere lonen gewend zijn en geen ervaring hebben met de mogelijkheden die onze welvaartsstaat werknemers te bieden heeft.’

Asscher doet echter net alsof deze oneerlijke concurrentie het gevolg is van de Europese wet op het vrije verkeer van werknemers. Maar het probleem is nu juist dat de meeste arbeidsmigranten hier niet zijn als ‘gewone werknemer’. Als dat wel het geval zou zijn, zouden ze hetzelfde loon krijgen tegen dezelfde voorwaarden als Nederlandse arbeiders. Voor een gedeelte is dit zelfs rechtstreeks het gevolg van het beleid van Asscher en zijn voorganger Henk Kamp. Zij besloten om Roemenen, Bulgaren en Kroaten geen werkvergunningen te geven, waardoor de uitbuiting onder deze groepen nog veel groter is.

Maar de meeste arbeidsmigranten zijn uitzendkracht of (schijn)zelfstandige. Zij worden beschouwd als dienstverleners en vallen onder het vrije verkeer van diensten. Hierdoor betalen ze bijvoorbeeld geen sociale premies in Nederland, maar in het land van herkomst. Als Asscher de problemen van uitbuiting en oneerlijke concurrentie werkelijk wil aanpakken zal hij moeten aandringen op wijziging van de Europese wet over het vrije verkeer van diensten.

Voor Asscher is dit echter onbespreekbaar omdat het wordt gezien als een aantasting van de vrije markt. Het werkelijke doel van de uitspraken van Asscher is dan ook om over te komen als de PvdA-minister die hard is over migratie. Hiermee denkt de PvdA Wilders de wind uit de zeilen te nemen. Maar in feite worden de standpunten van de PVV alleen maar meer acceptabel gemaakt.

Arbeidsmigranten en Nederlandse arbeiders blijven op deze manier last houden van uitbuiting en oneerlijke concurrentie. Met de ‘gewetenloze werkgever’ als lachende derde.