Armoede raakt vrouwen het hardst

De Provinciale Vrouwenraad (PVR) van Noord-Brabant, een koepel van vrouwenorganisaties, heeft onlangs een zorgwekkend rapport uitgebracht waaruit blijkt dat de armoede onder Noord-Brabantse vrouwen buitensporig toeneemt. Eerder constateerden Tilburgse onderzoekers al dat inmiddels 10 procent van de bevolking in armoede leeft, vergeleken met 4 procent 25 jaar geleden.
17 september 2013

Door Markos Molinero

Het onderzoek uit Tilburg constateerde ook dat vrouwen drie keer zo vaak op het bestaansminimum leven. Vanwege deze bevindingen is de PVR een onderzoek gestart naar armoede en sociale uitsluiting van vrouwen. Dit onderzoek is gebaseerd op cijfers die 25 van de 69 aangeschreven gemeenten hebben geleverd met betrekking tot armoede.

Het rapport concludeert dat vrouwen steeds vaker te maken hebben met aanhoudende armoede. Dit is zeker een zorgelijke zaak voor kinderen. Maar liefst 60 procent van de kinderen in een huishouden met een minimuminkomen, groeit op in een eenoudergezin met een bijstandsuitkering.

Anja van der Schoot, antropologe en auteur van het rapport, stelt dat deze eenoudergezinnen vrijwel altijd alleenstaande moeders zijn. Bovendien ligt het gemiddelde inkomen van mannen hoger. ‘Wanneer vrouwen dezelfde uren draaien in dezelfde functie, verdienen zij gemiddeld nog steeds 8 procent minder dan mannen.’

Het onderzoek bracht ook naar voren dat alleenstaande moeders en vrouwen uit de lagere sociale klasse harder door de bezuinigingen worden getroffen. ‘Deze vrouwen hebben vervolgens moeite met een pensioen op te bouwen en ontvangen vaker lagere uitkeringen’, aldus Van der Schoot.

Verder merkt Van der Schoot op dat er veel gekort is op voorzieningen waarmee juist vrouwen te maken hebben. Dit hangt sterk samen met het feit dat steeds meer vrouwen die in deeltijd werken, alsnog onder het bijstandsminimum komen. ‘Neem de kinderopvang als voorbeeld. Er is in de afgelopen jaren veel gekort op de kinderopvang, waardoor juist vrouwen in de problemen raken.’

In de kinderopvang werken voornamelijk vrouwen in deeltijd. De bezuiniging op de kinderopvang levert een tweeledig probleem op voor vrouwen. ‘Enerzijds worden deze vrouwen getroffen doordat er minder werk is in de kinderopvang. Anderzijds hebben deze vrouwen geen geld voor de kinderopvang, waardoor zij hun eigen kinderen niet geplaatst kunnen krijgen op dezelfde kinderopvang waar ze voor werken.’

De PVR heeft een oproep gedaan aan alle politieke partijen in Noord-Brabant om structurele alternatieven te bieden voor het rampzalige beleid van de afgelopen jaren. Zo suggereren ze onder andere sociale activeringsprojecten voor vrouwen, de kinderopvang als basisvoorziening en vragen ze de gemeenten om extra inspanning te leveren voor laaggeschoolde vrouwen.