Argentijnse feministen boeken belangrijke overwinning

Protest voor het recht op vrije abortus, 8 augustus 2018 (foto: ProtoplasmaKid).
Op 30 december vorig jaar is in Argentinië een nieuwe abortuswet aangenomen. Deze wet vormt een belangrijke overwinning voor de Argentijnse feministische strijd.
5 februari 2021

Bij de vorige abortuswet gold dat een zwangerschap alleen beëindigd kon worden als er sprake was van gevaren voor de gezondheid of als de vrouw slachtoffer was van verkrachting. Uiteraard vonden er alsnog abortussen in het geheim plaats. Dit zorgde ervoor dat de kwestie van klasse meespeelde in het debat: rijke mensen zouden gemakkelijker een veilige abortus kunnen regelen, terwijl dat voor armere vrouwen niet aan de orde is. Jaarlijks belandden er 60.000 Argentijnen in het ziekenhuis ten gevolge van complicaties van illegale abortus. Sommigen kwamen hierbij te overlijden.

De beslissing tot uitbreiding van de abortuswet kent een lange voorgeschiedenis, waarin mobilisatie en organisatie van feministen een centrale rol heeft gespeeld. Argentijnen bouwen voort op feministische strijdtradities uit de tijd van de militaire dictatuur, maar de huidige beweging is grotendeels begonnen in 2015, toen feministen een gigantische beweging tegen femicide organiseerden onder de naam Ni Una Menos (niet één minder). In 2017 was de Internationale Vrouwenstaking, die sindsdien grote stakingen en demonstraties opleveren in Argentinië, een belangrijk moment om verder te bouwen.

Stroomversnelling

In 2018 kwam de wet voor het eerst onder de hamer en werd toen verworpen door het Argentijnse congres en ook expliciet door Mauricio Macri, de toenmalige president. Ook toen kwam het onderwerp op de agenda dankzij de opgevoerde druk van grote feministische demonstraties. Sinds die verworpen abortuswet in 2018 is de feministische beweging in een stroomversnelling geraakt.

Sinds enkele jaren kleuren straten en stadspleinen bij feministische demonstraties groen, de symbolische kleur van de voorstanders van abortus. De campagne, waar inmiddels 305 vrouwenorganisaties uit het hele land bij aangesloten zijn, streed voor eisen zoals betere seksuele voorlichting, toegankelijke anticonceptie en legale abortus. Deze overwinning is belangrijk voor de gehele Argentijnse arbeidersklasse.