stuttgart-congress-of-second-international-1907-iisg-big-1


19 april 2019

Gedelegeerden naar het Internationale Socialistencongres in Stuttgart, 1907.