Arbeidersstakingen in Egypte tegen hongerlonen

Duizenden arbeiders komen bijeen op het centrale plein van Ghazl al-Mahalla, 24 februari 2024 (Foto: CTUWS)
In Mahalla el-Kubra, de grootste textielfabriek van Egypte, hebben duizenden vrouwelijke kledingarbeiders van 22 tot 29 februari gestaakt voor loonsverhoging. De inflatie in Egypte bedraagt bijna 40 procent en veel van de 109 miljoen inwoners leven daardoor op of onder de armoedegrens.
19 april 2024

In een poging om de woede en wanhoop van de arbeidersklasse te sussen, kondigde de Egyptische president Abdel Fattah al-Sisi onlangs een verhoging van het minimumloon aan. Dat bedrag is hoger dan veel arbeiders van Mahalla ontvangen. Een textielarbeider legt hun situatie uit: ‘We zijn overspannen en ons salaris is nog geen 4.000 Egyptische pond per maand. Dit ondanks de lange dienstjaren en verhoging van het minimumloon naar 6.000 pond. We leven nu in een dagelijkse nachtmerrie om in de behoeften van onze gezinnen te voorzien.’

Normaliter ontvangen werknemers op de 25ste van de maand hun salaris. Maar het management heeft in februari het loon ingehouden van de stakingsdagen. ‘In plaats van onze legitieme eis te honoreren, gebruikt het bedrijf ons salaris als wapen van de hongerdood alsof we in Gaza zijn,’ verklaarde een arbeider.

De Revolutionaire Socialisten in Egypte zeggen: ‘De staking in Mahalla maakt duidelijk dat arbeiders in Egypte het huidige uithongeringsbeleid zat zijn.’ Veel mensen herinneren zich de rol die de textielarbeiders dertien jaar geleden speelden. Destijds vormden ze de ontstekingslont van een grote stakingsgolf die leidde tot de Egyptische Revolutie in 2011. Al-Sisi zette in de jaren erna de contrarevolutie in die een diepgaande invloed heeft gehad op de neergang van de arbeidersbeweging. De Revolutionaire Socialisten stellen dat de context nu anders is: ‘Daarom is de staking van de Mahalla-arbeiders goed nieuws.’

De Mahalla-werknemers zijn niet de enigen die het werk neerlegden. Arbeiders van een olie- en wasmiddelenbedrijf in Assiut eisten dezelfde loonsverhoging naar 6.000 pond. Ook staakten 2.500 arbeiders van Universal. In dit bedrijf in de stad Zes Oktober produceren ze elektrische apparaten. In twee dagen haalden de stakers een loonsverhoging binnen van twaalf pond per maand.

De stakingen vonden plaats op het moment dat al-Sisi de grensovergang bij Rafah sloot. Zo helpt de Egyptische dictator Israël om de bevolking van Gaza op te sluiten en uit te hongeren. Als de arbeidersstrijd in Egypte, Jordanië en andere delen van het Midden-Oosten toeneemt, vormt dat de grootste druk en bedreiging voor het imperialisme en zionisme in de regio.