‘Apartheid lijkt nu te worden ingevoerd in Nederland’

Zaterdag 19 maart vindt er op de Dam in Amsterdam een demonstratie tegen racisme plaats. De betoging wordt georganiseerd door het platform Stop Racisme en Uitsluiting. De Socialist sprak met Anna Huijgen, een van de organisatoren.
11 maart 2011

‘We demonstreren om een tegengeluid te laten horen. Wat er op dit moment gebeurt, accepteren we niet. Racistische en discriminerende opmerkingen mogen worden verkondigd onder het mom van vrijheid van meningsuiting, terwijl kritische en satirische opmerkingen in repliek niet getolereerd worden. Maar vooral wil dit kabinet racisme en discriminatie via wetten invoeren. Daarmee gaan ze voorbij aan de fundamentele rechten in Nederland.

‘Wat je nu bijvoorbeeld ziet, is dat het kabinet de strafmaat wil bepalen aan de hand van een eerdere of dubbele nationaliteit. Personen die binnen vijf jaar na verkrijging van het Nederlanderschap zijn of worden veroordeeld voor een misdrijf van 12 jaar of meer, zal het Nederlanderschap worden ontnomen.

‘Zulke juridische ongelijkheid is absoluut nieuw. Ook bestempelt het kabinet hen die hier rechtmatig verblijven blijvend als “vreemdeling” en wil hen eerder het land uitzetten als zij een strafbaar feit hebben begaan. In Rotterdam is er enige tijd etnische registratie geweest, dat sluit aan bij het hele politieke klimaat dat hier al jaren heerst.’

‘Deze haat tegen nieuwe Nederlanders en neiging tot het stigmatiseren van hele groepen zie je ook terug in de reactie van de minister van Buitenlandse Zaken op de Arabische revoluties.
In plaats van het democratiseringsproces toe te juichen, is de reactie angstig en bekrompen. Het verraadt de hypocrisie van dit kabinet: onder het mom van “democratische vrijheden” worden hier vooral nationalistische en racistische ideeën botgevierd.’

‘19 maart is de zaterdag vóór de Internationale Dag tegen Racisme van de Verenigde Naties, 21 maart. We willen die dag niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Deze dag is jaren geleden ingesteld tegen de apartheid in Zuid-Afrika, daar verwijzen wij ook naar.

‘Die apartheid lijkt nu te worden ingevoerd in Nederland, zoals in de rechtspraak. Kijk hoe Wilders het tegenwoordig heeft over tuigdorpen waar alle mensen moeten worden opgesloten die hij benoemt als crimineel.

We zien wel dat er de afgelopen maanden over het hele land meer actiebereidheid is ontstaan tegen racisme en discriminatie – in de vorm van flashmobs, informatieve workshops en demonstraties. Die trend moeten we voortzetten.

‘In het platform Stop Racisme en Uitsluiting zitten ongeveer 25 organisaties, van Turkse en Marokkaanse verenigingen tot UNITED for Intercultural Action, Nederland Bekent Kleur en de Internationale Socialisten. Met deze demonstratie laat het platform zien dat we strijdbaar zijn.

‘Het maakt meer indruk als je een demonstratie neerzet dan alleen een manifestatie, je laat zien dat je ergens voor staat. Ik bedoel niet stil staan, maar werkelijk ergens voor vechten, en duidelijk maken dat de rechten en vrijheden die we hebben bereikt in de afgelopen 200 jaar het nog steeds waard zijn om voor
te strijden.’

Demonstratie Stop Racisme en Uitsluiting
Zaterdag 19 maart
14:00 Dam, Amsterdam
Meer info op de site van Platform Stop Racisme en Uitsluiting