Antwoorden op anti-moslimbeeldvorming

Afgelopen weken zijn er een aantal initiatieven genomen die de strijd aanbinden met de negatieve en eenzijdige beeldvorming over moslims. Hans Lammers sprak met betrokkenen.
3 maart 2009

Islamofobie: Loos Alarm
Student Hassan Azehaf maakte samen met zijn vrienden de documentaire Islamofobie: loos alarm waarin wordt uitgelegd hoe het komt dat het beeld rond moslims verslechterd is en welke rol de media hierin spelen: ‘Het is op het moment een hype om negatief te berichten over de islam. In onze documentaire wordt dat onder andere verklaard uit het feit dat vanwege kijkcijfers en geld de media eerder uit zijn op sensatieberichtgeving. Hierbij geldt de regel: goed nieuws is geen nieuws. Daarom zie je overwegend laagopgeleide moslims aan het woord komen of radicale imams of anti-moslimgeleerden.’

Bij de premië)re van de film waren 160 mensen aanwezig die enthousiast reageerden, vertelt Hassan. De documentaire blinkt uit door de combinatie van de indringende muziek, de mooi geschoten beelden en de persoonlijke benadering van de makers. Zo wordt de kijker begeleid aan de hand van een anonieme verteller die openhartig spreekt over zijn worsteling met de negatieve beeldvorming rond moslims en zijn zorgen over de afstandelijkheid die dit onder mensen creëert.

Vanuit een soortgelijke persoonlijke ervaring richtte Nora el Jebli samen met anderen de ‘poldermoslimabrigade’ op om discriminatie op de arbeidsmarkt tegen te gaan. El Jebli ondervond na haar afstuderen bij het zoeken naar een baan veel weerstand van werkgevers tegen haar hoofddoek. Toen ze van vriendinnen en studiegenoten hoorde dat ook zij werden afgewezen besloot ze om in actie te komen. El Jebli zette een kerngroep op en organiseerde een conferentie waarbij onder andere de FNV en stichting Artikel 1 betrokken werden.

Inmiddels hebben zich negentig moslima’s aangemeld om mee te doen of op de hoogte gehouden te worden. Nora: ‘Een van de ideeën is om bij werkgevers langs te gaan om erachter te komen waar de angst voor de hoofddoek vandaan komt. Misschien dat we daarna cursussen kunnen geven of aan bepaalde voorlichting kunnen doen. De hoofddoek wordt gezien als vrouwenonderdrukking, maar ik ben tegen alle vormen van onderdrukking. Ik vind het juist onderdrukkend als ik moet dragen wat de werkgever wil dat ik draag.’

Radi Suudi ziet voor zichzelf en zijn medeoprichters van de nieuwe omroep Zenit ook een belangrijke taak weggelegd om de negatieve beeldvorming rond moslims tegen te gaan. Zo wil de omroep meer achtergrondinformatie geven over ontwikkelingen in landen als Irak, Iran, Marokko en Turkije door mensen uit die landen zelf aan het woord te laten en hun kennis van zaken te gebruiken voor informatie: ‘Daar moet je in investeren en dat doen de publieke omroepen te weinig’, legt Suudi uit.

‘Wij kunnen het ons niet veroorloven om 1 miljoen mensen die onze medeburgers zijn te schofferen en om ze met angst en wantrouwen te benaderen.’ Als de omroep erin slaagt om voor 1 april 50 duizend leden te krijgen, kan er een aanvraag worden ingediend bij de minister van OCW om zendtijd te krijgen.

Suudi: ‘Jongeren in de grote steden hebben een multiculturele lifestyle. Er wordt gedaan alsof dat niet bij Nederland hoort, maar dat is niet zo. De meerderheid van deze jongeren houdt zich bovendien niet met rottigheid bezig, maar probeert vooruit te komen in het leven, en dat moet je ook laten zien.’

Kijk hier voor meer informatie over de nieuwe omroep Zenit