Antoinette van Peperstraten: Wilders’ steun aan Trump is een gewelddadig signaal

De afgelopen jaren zijn er tal van nieuwe feministische initiatieven opgekomen. Een daarvan is The Feminist Club Amsterdam. Socialisme.nu sprak met Antoinette van Peperstraten, een van de drijvende krachten achter deze groep.
8 maart 2017

Kun je iets vertellen over wat The Feminist Club Amsterdam is en welke activiteiten jullie organiseren?

The Feminist Club is een groep feministen, voornamelijk uit Amsterdam. De groep is in 2015 ontstaan en ik ben er vanaf het begin bij geweest. Sinds vorige zomer neem ik de meeste organisatorische taken op me.We organiseren elke drie weken discussiebijeenkomsten en daarnaast activiteiten die niet zo regelmatig plaatsvinden, zoals een boekenclub en deelname aan protesten. We organiseren zelf ook activistische dingen, zoals protest tegen de seksistische reclames van Suit Supply en Lactacyd, een bedrijf dat hygiëneproducten voor vrouwen maakt. Ze hadden een reclamefilmpje waarin een groep mannen superseksistische dingen zeiden. We hebben daar een persiflage op gemaakt, met de titel ‘piemelpraat’.

Het meest recent hebben we het Feministisch Manifest ter Verbetering van de Arbeidsmarkt opgesteld, dat ook is opgenomen in het verkiezingsprogramma van Artikel 1. Van de stemwijzer willen we een infographic met stemadvies maken, om als flyer af te drukken en uit te delen en met mensen in gesprek te gaan over politiek.

De vorige Women’s March in januari in Amsterdam was door een klein groepje georganiseerd. Op 11 maart is er weer een Women’s March. We zullen als Feminist Club aanhaken bij de mars en onze eigen flyers uitdelen over welke partijen opkomen voor de rechten van vrouwen, LHBT’ers en mensen met een migratieachtergrond. Ook willen we een strijdbaar geluid laten horen tegen Trump en Wilders.

Verder is er onder onze leden het initiatief De Straat Op, om buiten de Randstad met mensen in gesprek te gaan om ze te informeren en een alternatief voor Wilders te bieden. Protest is vaak in de Randstad, terwijl veel Wilders-stemmers, evenals veel mensen die willen protesteren, buiten de Randstad wonen.

Wat betekent feminisme voor jullie?

Binnen The Feminist Club is er geen consensus over alles. Wel willen we intersectioneel zijn, dus aandacht hebben voor alle groepen die een mindere positie hebben in de samenleving. In onze Facebookgroep letten we er bijvoorbeeld op dat mensen geen racistische dingen zeggen of dingen die beledigend zijn voor mensen met een beperking. We hebben ook met andere groepen samen het Stop de Haat-protest georganiseerd, tegen Trump en Wilders. We vinden het ook belangrijk dat er aandacht is voor vluchtelingen en antiracisme.

De laatste tijd lijkt er een revival te zijn van feminisme.

Ik denk dat het deels komt door het vijandige politieke klimaat, dat mensen in de VS en in Nederland activeert. Groepen die meer benadeeld worden, zoals zwarte mensen, zijn misschien eerder geneigd om zich in te zetten. Daarnaast heb je in de popcultuur mensen als Beyoncé, die zich als feministisch profileert. Eerder zeiden actrices en zo juist niet dat ze feministisch waren, maar nu wel. Dat is misschien een modeverschijnsel maar daardoor kan er wel meer interesse komen voor feminisme. De Women’s March trok zowel in de VS als in Nederland mensen die nog nooit iets activistisch hadden gedaan. Dus het is misschien een trend, maar wel een met inhoud.


Wat zijn de gevolgen van de verkiezing van Trump voor vrouwen en LHBT’ers?

Die gevolgen zijn ernstig, zeker op het gebied van reproductieve rechten zoals abortus. Een organisatie als Planned Parenthood lijdt nu al erg onder Trump, want ze dreigt haar financiering te verliezen omdat ze abortussen uitvoert. Daarnaast doet Planned Parenthood ook screenings op borstkanker en baarmoederhalskanker.

Voor LHBT’ers valt veel bescherming weg. Bedrijven kunnen mensen weigeren op godsdienstige gronden. Zo wilde een bakker bijvoorbeeld geen bruidstaart leveren aan een homostel. Wetten die dit soort discriminatie verbieden worden geschrapt. In het onderwijs en de zorg mogen werknemers geweigerd worden vanwege hun geaardheid.

Wilders beweert dat hij opkomt voor vrouwen en LHBT, maar hij heeft zich wel achter Trump geschaard die zich juist tegen vrouwenrechten keert. Wat vind je daarvan?

Het signaal dat ervan uitgaat als iemand zich achter Trump schaart is al vrouwvijandig. Dat is iemand die een gewelddadige uitspraak als ‘grab ’em by the pussy’ heeft gedaan. Wilders spreekt zich uit voor bescherming van vrouwen, maar alleen tegen geweld door moslims. Hetzelfde geldt voor homo’s. Maar hij heeft gestemd tegen rechten voor LHBT’ers, tegen een verbod op discriminatie en tegen het recht van transgenders om hun sekse te veranderen op hun paspoort. Hij zegt dat hij voor vrouwen en homo’s is, maar dat blijkt niet uit zijn stemgedrag of zijn non-existente partijprogramma.

Wat is er nodig in de strijd tegen het racisme van Wilders? Hoe zou links mensen een alternatief kunnen bieden?

GroenLinks is in de peilingen enorm gestegen. Een charismatisch iemand als Jesse Klaver helpt, maar ik denk ook dat GroenLinks veel lef toont. Dat mis ik bij PvdA en SP. De SP durft geen sterk antiracistisch geluid te laten horen omdat ze bang zijn kiezers te verliezen aan de PVV. De SP zou wel een antiracistisch geluid moeten laten horen. Het lijkt wel alsof politiek bedrijven nu reageren op Wilders is geworden. Dat moet niet de bedoeling zijn.

Wilders is erg anti-establishment in zijn opstelling. Dat is voor veel mensen aantrekkelijk. Links moet daar meer aandacht voor hebben, door ook tegen de gevestigde orde aan te durven schoppen en duidelijk te zijn in het taalgebruik. Wilders-stemmers hebben vaak het idee dat onze ouderen creperen en vluchtelingen alles krijgen. Die beeldvorming klopt niet, maar het is ook een vals dilemma: alsof er geld óf naar vluchtelingen óf naar zorg kan. Het moet allebei en links moet daar duidelijk over zijn. Zorg voor de een betekent niet dat de ander crepeert.

Zie de website en volg The Feminist Club Amsterdam op Facebook.