Antiracismeconferentie brengt activisten samen

Afgelopen zaterdag werd er in Amsterdam een brede conferentie georganiseerd tegen racisme en discriminatie. Meer dan 150 mensen bezochten de dag die de opmaat vormde voor het internationale protest op 18 maart. Met Trump en de populariteit van Wilders staat de beweging voor een grote uitdaging.
9 februari 2017

De conferentie werd gehouden in de Ru Pare school, vernoemd naar verzetsstrijdster Henrica Maria Paré. Gedurende de dag waren er sprekers, panels en workshops over diverse onderwerpen.

Antoine Deul van het Ninsee opende de dag. Hij stelde: ‘De linkse partijen hebben het laten afweten. Openlijke racisme en discriminatie is aan de orde van de dag’. En ‘de strijd voor gelijke kansen is ondeelbaar’, en moet dus ook op verschillende terreinen worden gevoerd.

Rutger Groot Wassink van GroenLinks sprak over de bijeenkomst in de Balie waarin openlijk de etnische zuivering van moslims werd gepropageerd. ‘We zien een normalisering van discriminatie. Sommige linkse partijen gaan hierin mee door het te hebben over ‘progressief patriottisme’. Vanuit de zaal werd hij vervolgens geconfronteerd met zijn eigen uitlatingen over een Turks-Nederlandse partijgenoot.

Osman Yoonis van Wij Zijn Hier sprak indringend over de manier waarop vluchtelingen in Nederland worden behandeld. ‘Niet-vluchtelingen hebben geen idee over het Nederlandse asielbeleid.’ In een korte presentatie liet Caroll Sastro van Platform Gehandicapten Zuidoost zien met voor situaties mensen met een beperking te maken krijgen in Nederland.

Solidariteit

Voor activisten vanuit verschillende terreinen maakte de conferentie zo zichtbaar dat hun strijd overeenkomsten heeft met die van andere groepen. Tijdens het middagprogramma waren er twee rondes met workshops: van lhbt-moslims tot anti-zwart racisme en etnisch profileren. De bijeenkomsten gaven de mogelijkheid meer de diepte in te gaan en lessen te trekken uit de eigen activiteiten.

Het panel aan het einde van de dag met politici was onbevredigend. Anderhalve maand voor de verkiezingen gaf elke partij aan de strijd tegen racisme en discriminatie serieus te nemen, maar dit werd zelden concreet. Vanuit de zaal kon Ian van der Kooye van Artikel1 op veel sympathie rekenen: ‘De andere partijen hebben het laten liggen in het opkomen voor mensen van kleur en lhbt’ers, en dat is waarom wij nodig zijn.’

Het afsluitende panel bracht activisten en grotere organisaties samen. Op de vraag wat ons te doen staat met Trump en de opmars van Wilders stelde Cathelijne Passchier van de FNV dat actievoeren alleen niet genoeg is. ‘We moeten elke dag de discussies in onze omgeving en op onze werkplek aangaan.’ Nawal Mustafa, die actief is tegen etnisch profileren, stelde dat het activisten zijn die vooraan lopen in de strijd terwijl grote organisaties vaak voorzichtig en langzaam opereren.

In zijn afsluitende woord benadrukte Abdou Menebhi van Comité 21 maart en Emcemo dat het nu belangrijk is dat we achter moslims gaan staan. Trumps moslimban en Wilders’ islamofobie maken hen het belangrijkste doelwit voor extreem-rechts. Hij riep iedereen op om mee te helpen het protest op 18 maart, drie dagen na de verkiezingen, zo groot mogelijk te maken. Het is belangrijk dat we proberen een kabinet Wilders te voorkomen.

De conferentie was een succes en heeft de netwerken van onderaf versterkt. Hulde voor de organisatoren die dit mogelijk hebben gemaakt!

Wil je meehelpen met het organiseren van het protest in het kader van de Internationale Dag tegen Racisme? Vanavond organisert het Comité een mobilisatievergadering. Of mail naar info(at)socialisme.nu.

Zie voor meer foto’s Samenwonen-samenleven op Facebook.