Antifascisten demonstreren in Amsterdam om Februaristaking te herdenken

foto: Socialisme.nu
Op 25 februari vond de officiële herdenking van de Februaristaking plaats op het Jonas Daniël Meijerplein in Amsterdam. Mokum tegen Fascisme (MtF) hield vooraf een demonstratie langs verschillende locaties die belangrijk waren voor de gebeurtenissen in 1941.
9 maart 2023

De demonstratie begon op de Noordermarkt. Hier hield een activist van de Internationale Socialisten/MtF een imponerende speech over het gevaar van de opkomst van extreemrechts. Ze benadrukte de nood om van de Februaristaking te leren en om ons te mobiliseren tegen elk kwaad dat arbeiders bedreigt. Ook werd het gedicht ‘Toen de nazi’s de communisten arresteerden’ van de Duitse predikant Martin Niemöller, onder toeziend oog van de zaterdagmarkt bezoekers, door verschillende demonstranten voorgedragen.

Bij het Anne Frank Huis stopten we voor de volgende spreker, een activist van Oy Vey. Deze had het over hedendaagse complottheorieën en hoe deze antisemitische sentimenten verspreiden. Ook werd er uiteraard stilgestaan bij de antisemitische teksten die onlangs op het Anne Frankhuis waren geprojecteerd. De waarschuwing voor de leugens die deze complottheorieën verspreiden en voor de gruwelijke gevolgen dat het normaliseren van dit gedachtegoed heeft, luidde helder.

Bar Alcazar

Na het Anne Frank Huis stopte de demonstratie op het Rembrandtplein, voor wat ooit Bar Alcazar was. Dit was een van de lokale horecabedrijven die weigerde entree voor Joden te verbieden. Bar Alcazar bleef ondanks dreigementen Joodse artiesten toelaten tot het podium. Oud PSP’er Saar Boerlage vertelde hier hoe zij de nawerkingen van de Februaristaking ervaarde, toen ze als kind in Friesland woonde. Saar vertelde over hoe de staking de provincie wakker schudde en mensen alarmeerde dat er iets mis was met deze bezetting. Dat deze helemaal niet zo vreedzaam was als eerst gedacht werd. Geschokt door de staking en geïnspireerd door verzetsactiviteit in de rest van het land, begon het verzet en hulp in onderduiking in Friesland ook op te laaien.

Na Saar kwam Freek Wallagh aan het woord. Hij vertelde over zijn ervaringen als Joodse artiest wanneer hij met extreemrechtse demonstranten in contact kwam en over de angst die hij toen voelde.

De laatste stop voor de demonstratie was de Dirk van Nimwegenbrug, die is vernoemd naar een van de initiatiefnemers van de Februaristaking. In vele moderne herinneringen van de gebeurtenissen in februari 1941, wordt Dirk echter vergeten.

Herdenking

Op het eindpunt van de demonstratie verzamelde een menigte van mensen rondom het beeld van de Dokwerker op het Jonas Daniël Meijerplein. Hier hield onder andere Tuur Elzinga een toespraak.

Elzinga herdacht, maar deed ook meteen een oproep aan de menigte. Hij riep op om deze verzetsdaden niet alleen te eren, maar er ook van te leren. Om ons ook vandaag de dag uit te spreken tegen onmenselijkheid en onrechtvaardigheid:

De Dokwerker doet een appèl aan ons.
Spreek je uit als de vrijheid in gevaar komt.
Spreek je uit als onze democratische rechten onder druk komen te staan.
Als de vrijheid door de één wordt misbruikt om de vrijheid van de ander te beperken.
Als democratische rechten van minderheden worden beknot.

‘Antisemitische complottheorieën, racistische wereldbeelden en fascistisch gedachtegoed steken weer vaker de kop op’, aldus Tuur Elzinga, ‘Antisemitische, racistische hondenfluitjes en ontmenselijking klinken zelfs door binnen onze volksvertegenwoordiging’. Alhoewel Elzinga FvD niet bij naam noemde is het duidelijk wat de FNV-voorzitter bedoelt. Het is een strijdbaarder geluid dan voorheen vanuit de FNV. Wel zijn de PVV en FvD al jaren niet welkom bij vakbondsbijeenkomsten hier moeten we de bond aan blijven houden.

We hebben niet de tijd om te wachten tot elke topman of politicus overtuigd raakt van het nut van antifascisme. Wanneer dat het geval is, zal de strijd al lang over zijn. In brede antifascistische bewegingen zoals Mokum tegen Fascisme hebben we de macht om onszelf te organiseren en deze hatelijke ideologie terug te dringen. Laten we zo met dezelfde moed als de stakers uit 1941 de fascisten confronteren en onze straten uit jagen!