Anti-oorlogsprotest bij opening academisch jaar

In Leiden en Amsterdam werd bij de opening van het academisch jaar geprotesteerd tegen de discriminatie van Iraanse studenten en de oorlogsdrang van dit kabinet.
2 september 2008


Op 1 september hield minister Plasterk een toespraak over ‘verlichte geesten’ tijdens het Academisch Jaar aan de Universiteit van Amsterdam. De aandacht voor de minister werd echter afgeleid door een groot spandoek van de actiegroep Iraanse Studenten, met de tekst ‘verlichte geesten discrimineren niet’.

Met de actie protesteerden veertig studenten en sympathisanten tegen het kabinetsbesluit dat Nederlands-Iraanse studenten van bepaalde masteropleidingen en instellingen uitsluit. Met dit besluit beweert Plasterk gehoor te geven aan een VN-resolutie die staten oproept om de verspreiding van nucleaire technologie naar Iran te voorkomen. De actievoerders vinden dit besluit onacceptabel omdat het discriminerend is. Iraanse studenten – ook zij met een Nederlands paspoort – worden enkel op basis van hun afkomst voor bepaalde studies uitgesloten. Hiermee introduceert Plasterk ‘tweederangsburgerschap’ in het onderwijs.

Ook bij de opening van het academisch jaar in Leiden werd gisteren actie gevoerd. Daar gaf minister Verhagen via een live videoverbinding een toespraak waarin hij bepleitte dat Nederland meer in hard power, oftwel haar militaire apparaat, moet investeren. ‘Politieke macht is immers niet geloofwaardig als deze niet wordt geruggesteund door militaire macht’. Daarmee onderstreepte Verhagen onbewust de marxistische theorie van imperialisme, die stelt dat door de vergroeing van staat en kapitaal, economische concurrentie de neiging heeft om over te slaan in militaire conflicten (zie de huidige ontwikkelingen in de Kaukasus). En de Nederlandse staat heeft dus de ambitie om zij aan zij met Bush de frontlinies van militaire escalatie op te zoeken. De recente onthulling van de Telegraaf dat de AIVD in samenwerking met de CIA geheime operaties in Iran heeft uitgevoerd bevestigt dit zorgwekkende beeld.

Daarom protesteerden leden van de Internationale Socialisten tegen het feit dat de universiteit een kritiekloos podium bood aan deze oorlogszucht. Onder de leus ‘Geen Bommen Maar Boeken’ werden flyers aan omstanders uitgedeeld. Actievoerder Bart: ‘De meeste aanwezigen waren bestuurders uit de academische wereld, strak in het pak en de neus hoog geheven. Die wisten niet hoe snel ze ons voorbij moesten lopen. De niet-genodigde omstanders waren wél positief over ons tegengeluid. Dat willen we meer de straat opbrengen: een stem van verzet tegen de wapenwedloop, militaire bezetting en uitsluiting van onderwijs op basis van nationaliteit.’

Klik hier voor het verslag van NOVA van de actie in Amsterdam.