Amsterdam zegt: ‘Vluchtelingen welkom!’

Ongeveer 2500 mensen protesteerden afgelopen zondag, 13 september, op de Dam onder de leus ‘Vluchtelingen Welkom’. Sprekers en activisten spraken zich uit om Amsterdam meer vluchtelingen te laten opnemen, maar eisten ook een einde aan de Nederlandse politiek die mensen op de vlucht jaagt.
17 september 2015

Ewout van den Berg en Ibrahim Alaoui Chifri

De demonstratie werd ondersteund door meer dan zestig organisaties: de vluchtelingen van We Are Here, linkse politieke partijen, de FNV en tal van andere organisaties. Deze diversiteit kwam ook naar voren in het programma. Namens de organisatie verwelkomde Alejandra Slutzky, zelf gevlucht voor de Argentijnse dictatuur, mensen met een oproep om vluchtelingen in Amsterdam welkom te heten en de ogen niet te sluiten voor de Nederlandse politiek van belastingontwijking, oorlog en wapenhandel.

De Syrische vluchteling Aboud, die drie maanden geleden via de Balkan naar Nederland is gekomen, vertelde vanaf het podium: ‘De burgerlijke opstand is begonnen vanwege het verlangen naar vrijheid en rechtvaardigheid en die droom hebben we niet opgegeven. Maar we zijn gechoqueerd door het sluiten van de grenzen in onze gezichten en het feit dat de ambassades geen visa verlengden.’

Terwijl rechts de vluchtelingencrisis gebruikt om op te roepen tot nog meer bommen op Syrië, sprak Sharon Gesthuizen van de SP over de structurele Nederlandse medeplichtigheid: ‘De interventie in Irak ten tijde van Bush was fout; laten we daarvan leren. Onze wapenhandel floreert; maar wapens komen terecht op plekken waar ze een gevaar zijn voor onschuldigen. Onze handel groeit weer; maar zij is te vaak oneerlijk. Dit is de hypocrisie die het verdient om aangepakt te worden. Daar ligt de kans om een einde te maken aan de nood van de vluchtelingen.’

Catelene Passchier uit het dagelijks bestuur van de FNV maakte gehakt van de opportunistische politiek van het bedrijfsleven: ‘Het is goed dat VNO-NCW en de uitzendbranche hun sociale gezicht laten zien en snel in actie komen om jonge high-potentials uit Syrië te registreren en aan het werk te zetten in hun organisaties en bedrijven. Maar laat dan ook hetzelfde sociale gezicht en dezelfde voortvarendheid zien ten aanzien van de migrantenjongeren hier in Nederland, die nog niet eens een stageplaats kunnen vinden als ze geen Jansen of Pietersen heten, laat staan een echte baan.’

Veel mensen hadden eigen borden en spandoeken gemaakt voor het protest. Tijdens de demonstratie zetten de activisten van Wij Zijn Hier de toon aan de kop van de demonstratie met leuzen als ‘No borders, no nations, stop deportations’ en ‘Geen man, geen vrouw, geen mens is illegaal’. Een vrouw op een wereldbol met de leus ‘Iedereen is van de wereld, en de wereld is van iedereen’ trok veel bekijks. De reactie van het publiek langs de route was erg positief en sommigen sloten zich aan bij de demonstratie.

Tijdens het protest spraken we met Karam Kanho, van het Syrische Comité, die ook mee had geholpen in de organisatie. ‘Partijen als SP en GroenLinks hebben ons sinds het begin van de revolutie gesteund. PvdA in zekere mate ook wel. Echter verwacht ik meer steun. In het politici debat. Verwachtte meer mensen uit de tweede kamer die hier aanwezig zouden zijn, om zichzelf te laten horen. Die hebben het laten afweten. Om de boodschap dat vluchtelingen welkom zijn ook hier te laten horen.’

De afgelopen weken zijn er veel acties gevoerd. In Den Haag liepen zaterdag honderden mee in een stille tocht voor de doden van Fort Europa. In Groningen gingen afgelopen maandag meer dan duizend mensen de straat op om vluchtelingen welkom te heten. Dit is een positieve ontwikkeling, maar het is nu zaak om hierop voort te bouwen en met een brede coalitie de politiek verder onder druk te zetten. Niet alleen voor de menswaardige opvang van vluchtelingen, maar ook tegen het beleid dat mensen doet vluchten.

Hierbij moeten we ook vertrekken vanuit het perspectief van de vluchtelingen zelf. Oosmaan Younis van de actiegroep Wij Zijn Hier herinnerde zondag het publiek eraan dat vluchtelingen in Amsterdam al jaren actievoeren voor menswaardige opvang. Hij sloot zijn toespraak af met: ‘Samen hebben we de macht om iets te veranderen. Er zijn de afgelopen weken veel initiatieven gestart. Maar om vluchtelingen te helpen, vraag niet wat jij kunt doen, maar vraag een vluchteling wat hij zou kunnen en willen doen als hij de kans krijgt.’

………………………………………………………………………………………………………………………………………

Catelene Passchier (FNV): ‘Laten zien dat je solidair bent’

Tijdens de demonstratie spraken we met Catelene Passchier van de FNV. Zij ging in op de vraag waarom de vakbond het protest steunde.

Waarom vindt u het belangrijk dat de FNV aanwezig is bij zo’n dag als deze?

De FNV staat voor hele belangrijke waarden die hier aan de orde zijn zoals solidariteit en medemenselijkheid. Het is belangrijke om te laten zien dat asiel hoort bij mensenrechten. Tegelijk laten we zien als vakbonden dat je naast elkaar moet staan en niet tegenover elkaar. Duidelijk maken aan leden dat het niet de vluchtelingen zijn die je baan of woning inpikken, maar dat het de politiek is die het anders moet maken zodat iedereen haar/zijn plek kan vinden.

Momenteel is dit een gevaarlijke situatie omdat niet iedereen in Nederland hier zo tegenover staat. Bijvoorbeeld Wilders die afreist naar de polder om tegen de inwoners te zeggen dat ze vooral geen vluchtelingenopvang moeten willen. Vluchtelingen niet ergens stoppen achter in een buurt in Enschede stoppen, maar verdelen over verschillende steden. Daarnaast ook investeren in sociale huisvesting. Woningen voor onze jongeren die op de wachtlijst staan maar ook voor vluchtelingen. Niet of/of, maar en/en. Eerlijk beleid.

Mensen zeggen ‘Eerst voor onszelf zorgen, eigen volk eerst’, maar dat kan niet, die vluchtelingen zijn er gewoon die kunnen niet wachten. Vluchtelingen kunnen niet wachten tot wij hier alles op orde hebben en dan zeggen ‘Ja, kom maar’. En ook niet vooral geld daarnaartoe sturen zodat ze vooral niet hierheen komen.

Hoe denkt u dat er binnen de FNV, onder de leden, zo’n signaal kan worden afgegeven?

Vanuit de FNV hebben wij zelf een standpunt ingenomen deze week, alle mensen in de organisatie geraadpleegd en die past ook binnen onze traditie. En er zullen zeker ook mensen zijn die er vragen over hebben. Daar hebben wij een taak om iedereen in mee te nemen. Die verbinding is heel essentieel. Duidelijk laten weten aan iedereen wat de oorzaak is van ongelijkheid, maar vooral ook laten zien dat je solidair bent met de mensen in Nederland, alle mensen. Er zijn nu ook tweede-generatie migrantenkinderen die zoiets hebben van ‘Ja, en ik dan?’. Mensen die geen stageplaats kunnen vinden omdat ze Mohammed heten.

Voor meer foto’s zie Wij Zijn Hier op Facebook.