American Radical – documentaire over Norman Finkelstein

Norman Finkelstein is een vooraanstaand academicus in het Israëlisch-Palestijns conflict plus een expert op het gebied van de Nazi-holocaust. Maar bovenal is hij een activist. Zijn werken zijn geen droog academisch materiaal, maar wapens in de strijd naar waarheid en rechtvaardigheid. Dit heeft hem tot één van de grootste vijanden van zionistische organisaties en andere apologeten gemaakt. American Radical: the trials of Norman Finkelstein, geeft een goed beeld van de lastercampagnes die Finkelstein heeft moeten doorstaan.
15 oktober 2009

1212094887norman_finkelstein_fence

Ondanks de vele hordes heeft Finkelstein in de afgelopen twintig jaar flink aan de weg getimmerd. Na veel marxistische studies en preoccupaties (hij studeerde onder andere onder de Marxist Charles Bettelheim in Frankrijk) raakte hij in 1982 voor het eerst actief betrokken bij de conflicten in het Midden-Oosten. De Israëlische inval in en bezetting van Libanon was voor hem de reden om, naast het deelnemen in demonstraties, zich te verdiepen in het conflict. Dit resulteerde in 1988 in zijn promotie aan Princeton met een dissertatie over het Zionisme.

Sindsdien heeft hij aan vele Amerikaanse universiteiten gedoceerd en drie boeken over Israël-Palestina en twee boeken over de Nazi-holocaust gepubliceerd. Deze boeken werden door de hoogste autoriteiten in beide deelgebieden geprezen (en in meer dan veertig talen vertaald). Hij staat daarbij vooral bekend om zijn scherpe logica en extreem uitvoerige en nauwkeurige documentatie. Desondanks hebben zijn principiële standpunten ervoor gezorgd dat hij ook veel vijanden maakte onder de gevestigde orde op universiteiten. Geen enkele universiteit durfde het aan hem een fulltime-baan aan te bieden en in 2007 werd hem na een lange strijd een baan ontzegd op DePaul University.

Ondanks dat zijn zware leven hem aan te zien is en hij vaak wordt afgedaan als “bitter” lijkt dit hem niet te kunnen stoppen. Hij vliegt nog altijd de wereld rond om lezingen te geven, verschijnt regelmatig in alternatieve media (zoals Democracy Now!) en becommentarieert via zijn website de vele zaken die hem bezig houden. Dit laatste doet hij door middel van commentaar met de nodige dosis sarcasme, humor en morele verontwaardiging bij berichten uit de media. Zijn website is dan ook een verzamelplek geworden voor linkse activisten die op de hoogte willen blijven van ontwikkelingen omtrent (met name) Israël-Palestina.

Als dit nog niet voldoende reden is om de documentaire te bestellen, overtuigt Finkelsteins niet afgeronde politieke memoires wellicht. Het is interessant om te zien hoe Finkelsteins leven zijn morele kader en principes (waar hij niet van afwijkt) heeft gevormd. Zijn ouders (beide Poolse joden) waren de enige leden uit zijn familie die de concentratiekampen van de Nazi’s hebben overleefd. Dit maakte zijn thuis geen vrolijke plek, maar wel een leerschool in moraliteit en principes.

Klik hier voor de volledige weergave van zijn nog niet afgeronde memoires.

Boeken van Finkelstein zijn de bestellen bij LeesLinks: leeslinks@socialisme.nu

De trailer van American Radical: the trials of Norman Finkelstein