Als we vechten kunnen we TTIP stoppen

Eind mei is door het hele land actie gevoerd tegen TTIP en CETA als opmaat naar meer actie in het najaar. Een linkse tegenbeweging kan deze verdragen stoppen – en biedt mogelijkheden om de dominantie van rechts te doorbreken.
15 juni 2016

Door Jeroen van der Starre

TTIP en CETA zijn trans-Atlantische handelsverdragen die als doel hebben om de macht van multinationals over regeringen en parlementen en zelfs over bestaande wetgeving te versterken. Volgens voorstanders van TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership) en CETA (Comprehensive Economic and Trade Agreement), zijn nieuwe handelsverdragen nodig om handelsbarrières af te breken. Die handelsbarrières omvatten echter alles dat de winstzucht van multinationals in de weg staat zoals milieuwetgeving, veiligheidseisen die aan producten worden gesteld, regulering van de banken en de rechten van arbeiders.

TTIP is een handelsverdrag tussen de EU en de VS en het bekendste van de twee verdragen. CETA is inhoudelijk zeer vergelijkbaar met TTIP, maar dan tussen de EU en Canada. Anders dan TTIP is CETA al ondertekend door de Europese Commissie en de Canadese regering en zal het in het komende jaar geratificeerd worden. CETA is daarmee een opstapje naar TTIP.

De gevolgen van deze handelsverdragen zullen desastreus zijn. Privatiseringen zullen wettelijk verplicht en onomkeerbaar worden gemaakt. Multinationals zullen nog meer mogelijkheden krijgen om mee te schrijven aan wetgeving. Bestaande wetgeving om consumenten, werknemers en het milieu te beschermen zal worden teruggedraaid.

Dit heeft bijvoorbeeld ook gevolgen voor de BDS-beweging: aangezien het boycotten van Israël voor liberalen een vorm van concurrentievervalsing is, verbieden deze verdragen politieke boycots en stellen ze bedrijven in staat om de kosten van een eventuele boycot af te wentelen op belastingbetalers.

Democratie

Daarnaast roepen TTIP en CETA geheime rechtbanken in het leven – het ISDS-mechanisme (Investor- State Dispute Settlement) – dat multinationals in staat stelt om staten aan te klagen als zij beleid aannemen dat niet in het belang van bedrijven is en zo enorme schadevergoedingen binnen te harken. Een ISDS-clausule in een bestaand handelsverdrag werd door het Nederlandse Achmea al gebruikt om Slowakije aan te klagen. Dit leverde de schatrijke zorgverzekeraar ruim 20 miljoen euro op. Na de VS komen de meeste claims ter wereld uit Nederland.

Dit is allemaal beleid waar gewone mensen nooit mee in zouden stemmen. TTIP en CETA zijn daarmee verdragen die bedoeld zijn om rechts beleid door te voeren buiten democratische organen om. Dat de invoering van TTIP en CETA al even ondemocratisch is, verbaast daarom weinig.

Zo zijn de onderhandelingen over TTIP geheim. Eurocommissaris Cecilia Malmström liet zich tegenover John Hillary van War on Want ontvallen dat zij maling heeft aan de weerstand tegen TTIP: ‘Ik heb mijn mandaat niet van de Europese bevolking.’ Eerlijk is zij wel – keer op keer toont de Europese Commissie zich het uitvoerend comité van het Europese bedrijfsleven.

Ook onze eigen minister Ploumen speelt een smerig spelletje. Tegenover Arjen Lubach verklaarde zij bijvoorbeeld tegenstander te zijn van ISDS en zei ze zelfs dat dit mechanisme ‘dood en begraven’ zou zijn. In werkelijkheid is ISDS nog altijd onderdeel van CETA en TTIP, maar het draagt nu de naam Investment Court System (ICS).

Een beetje zoals de Europese Grondwet na de Franse en Nederlandse referenda ineens Verdrag van Lissabon werd genoemd. Sterker nog: uit een uitgelekte notitie blijkt dat Nederland een van de vijf Europese landen is die zich achter de schermen hard maken voor invoering van een dergelijk arbitragemechanisme. Met andere woorden: de minister liegt dat ze barst.

Actie

Dat er ook in Nederland inmiddels actiegevoerd wordt tegen TTIP en CETA is daarom heel goed nieuws. Eerdere acties in andere Europese landen laten zien dat er veel draagvlak is voor de strijd tegen TTIP. Zo ondertekenden al bijna 3,5 miljoen Europeanen een petitie tegen TTIP en CETA. In Berlijn gingen vorig jaar 250.000 mensen de straat op tegen de verdragen en in Brussel 100.000. Ook in Nederland is het mogelijk om een massale beweging te bouwen tegen deze geplande coup vanuit de multinationals.

In het najaar zal een nieuwe landelijke demonstratie worden georganiseerd tegen TTIP. Ook worden nu al handtekeningen ingezameld om een referendum af te dwingen zodra CETA geratificeerd is. Op het moment van schrijven hebben meer dan 150.000 mensen getekend – om een referendum af te dwingen is het dubbele nodig, wat laat zien dat een goed begin is gemaakt. Maar ook als we de verdragen weten tegen te houden, zal de heersende klasse terugkomen met nieuwe plannen.

Dit is waarom het belangrijk is dat we de campagnes tegen TTIP en CETA gebruiken om links weer op te bouwen. Juist omdat het zoveel gebieden raakt – klimaat, arbeidsrechten, voedselveiligheid – kunnen we een breed front bouwen. We moeten voorkomen dat racisten als Thierry Baudet onderdeel worden van deze beweging en de kans krijgen om deze voor hun nationalistische agenda te misbruiken. Op die manier kunnen we niet alleen TTIP en CETA stoppen, maar ook strijdbaar links weer op de kaart zetten en de dominantie van rechts doorbreken. Hierbij kunnen we een voorbeeld nemen aan Frankrijk.