Woonopstand – landelijke woondemonstratie

Woonopstand Rotterdam

Wij zijn in woonopstand en maken op 17 oktober met een brede coalitie een gezamenlijke vuist. Steeds meer mensen, jong en oud, huurders en kopers, worden geraakt door de wooncrisis. Het is de hoogste tijd voor een radicaal ander woonbeleid. Huizen voor mensen, niet voor winst!

17 oktober 2021 2:00 Rotterdam

De afgelopen decennia is de woononzekerheid ook in Nederland toegenomen. De dakloosheid is verdubbeld en de woningnood is geëxplodeerd. Het huren is geflexibiliseerd en veel mensen wonen noodgedwongen tijdelijk, onzeker of te duur. Sociale huurwoningen worden op grote schaal verkocht, gesloopt en geliberaliseerd. Sociaal huren wordt gemarginaliseerd, terwijl de vrije huursector duur en onzeker is. Ook zijn koopwoningen voor velen onbereikbaar. Woonlasten stijgen. Huisuitzettingen nemen toe. En minder kapitaalkrachtigen worden verdrongen uit de stad, terwijl ook de middeninkomens tussen wal en schip vallen. Tegelijkertijd slaan beleggers en speculanten hun slag: voor hen zijn woningen handelswaar, wereldwijde de veiligste investering voor wie winst wil maken. Dit alles is het gevolg van bewust politiek beleid.

Wij zijn in woonopstand omdat:
 • Iedereen toegang moet hebben tot betaalbare en zekere huisvesting: wonen is een mensenrecht!
 • Het huidige woonbeleid van het rijk en vele gemeenten faalt.
Wij roepen iedereen op om solidair te zijn en samen te strijden voor onze woontoekomst. Kom ook en doe mee.
Eisen:
 • Woonbeleid dat beschikbaarheid, betaalbaarheid en woonzekerheid garandeert.
 • Geen dakloosheid, geen huisuitzettingen, geen gedwongen verhuizingen.
 • Investeringen in breed toegankelijke volkshuisvesting: stop de afbraak van de sociale sector, schaf de verhuurdersheffing af.
 • Geen discriminerend beleid. Weg met de Rotterdamwet en meer woningen voor mensen met een beperking.
 • Volwaardige zeggenschap én onafhankelijke ondersteuning voor bewoners bij plannen voor hun woning, buurt en stad.
 • Indamming van de financialisering van huisvesting: huizen zijn geen handelswaar. Bevries de huren voor 5 jaar.
 • Minder marktwerking, lagere huren: haal de WOZ-waarde uit de huurprijs, reguleer huurprijzen óók in de vrije sector, en maak het puntenstelsel algemeen bindend. Bestraf te hoge huren.
 • Behandel kopen en huren als gelijkwaardig. Geef ruim baan en grondposities aan wooncoöperaties.
 • Keer de flexibilisering en garandeer woonzekerheid: vaste huurcontracten en permanente huisvesting.

Kom naar:
Woonopstand - landelijke woondemonstratie

Wij zijn in woonopstand en maken op 17 oktober met een brede coalitie een gezamenlijke vuist. Steeds meer mensen, jong en oud, huurders en kopers, worden geraakt door de wooncrisis. Het is de hoogste tijd voor een radicaal ander woonbeleid. Huizen voor mensen, niet voor winst!

Terug naar de agenda