Locatie gewijzigd: Trans zorg nu!

Protest trans zorg nu
Trans mensen wachten 3 jaar op medische zorg. Zelfbeschikking is de oplossing.
06 februari 2022 2:00 de Dam, Amsterdam

Trans Zorg Nu! organiseert een protest bij het Amsterdam UMC om de boodschap duidelijk te maken dat trans mensen de controle moeten krijgen over hun eigen lichamen. Dit zou de zorg voor iedereen verbeteren en de onacceptabele wachtlijsten oplossen.

De wachtlijsten van de genderteams bereikten deze maand recordlengtes. Patiënten die nu verwezen worden hebben te kampen met een wachttijd van 3 jaar bij het Radboud UMC en 2,5 jaar bij het Amsterdam UMC, met nog eens 6 maanden aan wachttijd tussen hun eerste en tweede afspraak.

De oorzaak ligt bij een systeem dat gestoeld is op het idee dat trans personen geen weloverwogen beslissingen kunnen nemen over hun eigen lichaam en moeten worden ontmoedigd in het zoeken van zorg. Het resultaat is dat trans mensen een straf van 3 jaar krijgen om te wachten op de transitiezorg die ze hard nodig hebben. Het leed dat dit veroorzaakt kan ernstige gevolgen hebben. Dit systeem en de gevolgen ervan zijn onmenselijk.

Hervorming of herverdeling van overheidsgelden om de wachttijden te verkorten gaat dit niet oplossen. De manier waarop trans mensen zorg krijgen moet structureel veranderen.

– Geen wachtlijstenDe wachtlijsten zijn een probleem dat de genderteams zelf hebben gecreëerd om hun betuttelende behandeling van trans mensen te rechtvaardigen, door een slepend en volkomen onnodig diagnostisch proces te eisen.

– Geen diagnose, volledige zelfbeschikking voor trans mensen
Trans personen kennen hun eigen lichaam en identiteit en zouden dit niet hoeven te rechtvaardigen tegenover een psychiater of zich hoeven te conformeren aan hun seksistische idee van hoe een man of vrouw eruit ziet, zich gedraagt en voelt.

– Decentraliseer transzorg, doorbreek het monopolie
Sta transpersonen toe om toegang te krijgen tot hormonen via hun huisarts, net als verwijzingen naar lokale logopedisten, dermatologen, psychologen etc., zonder een onzinnige diagnose van een genderteam.

– Transzorg door en voor trans mensen
Geef de prioriteit aan zorgverleners die zelf transgender zijn. Het huidige systeem sluit trans mensen uit van posities van verantwoordelijkheid betreffende medische transitie, wat regelrecht een beleid is van het plaatsen van de mening van cisgender mensen boven de ervaring van transgender mensen.

Op zondag 6 februari 2022 om 14:00 houdt Trans Zorg Nu! een protest bij het Amsterdam UMC (voormalig VUmc) tegen de lange wachtlijsten en onrechtvaardigheden in de gezondheidszorg, en om betere zorg te eisen die uitgaat van zelfbeschikking. Meer informatie volgt.

Lees verder op de website van Trans Zorg Nu: https://transzorgnu.noblogs.org/post/2022/01/19/aankondiging-protest-op-6-februari/

Kom naar:
Locatie gewijzigd: Trans zorg nu!

Trans mensen wachten 3 jaar op medische zorg. Zelfbeschikking is de oplossing.

Terug naar de agenda