Stand in Solidarity with Palestine

(Dutch below - Nederlands hieronder)
13 juni 2021 5:00 Markt Maastricht
‘Free Palestine’ is not a trend. We need to keep raising awareness and bringing attention to the ongoing injustice that is the illegal occupation of Palestine by the apartheid state of Israel.
We’ll be gathering at the Markt, facing the public with signs and an open mic (message page if you would like to speak). Coronavirus measures will be respected. Please do not bring any non-Palestinian flags.
We encourage members of the public to come along and ask any questions they may have.
We call for boycotts, divestments and sanctions against the state of Israel.
We call on the Dutch government and local municipality to end their passive acceptance and support of Israel.
It’s time to stop being complicit and call for a free Palestine!
———————
‘Vrijheid voor Palestina’ is geen trend. We moeten bewustwording blijven stimuleren en de aandacht blijven vestigen op het voortdurende onrecht van de illegale bezetting van Palestina door de apartheidsstaat Israël.
We verzamelen op de market, met het gezicht righting het publiek, met borden en een open mic (stuur een bericht naar de pagina mocht je willen spreken).
We nodigen iedereen uit om langs te komen en vragen te stellen.
We roepen op tot boycotts, desinvestering en sancties tegen de staat Israël.
We roepen de Nederlandse overheid en de lokale gemeente op om hun passieve acceptatie en steun aan Israël te beëindigen.
Het is tijd om te stoppen met het medeplichtig zijn, en om vrijheid voor Palestina te eisen!
Coronavirus regels zullen gevolgd worden. Breng aub geen niet-Palestijnse vlaggen.

Kom naar:
Stand in Solidarity with Palestine

(Dutch below - Nederlands hieronder) 'Free Palestine' is not a trend. We need to keep raising awareness and bringing attention to the ongoing injustice that is the illegal...

Terug naar de agenda