Solidariteitsprotest: Ongekend onrecht? Gerechtigheid nu!

Solidariteitsprotest met slachtoffers toeslagenschandaal
Breed solidariteitsprotest met de slachtoffers van het toeslagenschandaal. Steun de strijd voor genoegdoening, ondersteuning van alle slachtoffers en dring ook de neoliberale terreur voor andere groepen zoals vluchtelingen en uitkeringsgerechtigden terug!
15 mei 2021 1:00 Dam, Amsterdam

De levens van tienduizenden ouders werden de afgelopen jaren geruïneerd door de fraudejacht van de belastingdienst. Ouders met een lager inkomen die een beroep deden op kindertoeslag werden na afloop gedwongen soms wel tienduizenden euro’s ‘terug’ te betalen. Naast klasse speelde ook institutioneel racisme hierin een centrale rol. Zo werd informatie over een dubbele nationaliteit gezien als onderdeel van het risicoprofiel.

De gevolgen hiervan waren ontzettend groot. Meer dan dertigduizend ouders werden in grote economische onzekerheid gestort. Ouders werden gedwongen huizen te verkopen, huwelijken liepen op de klippen, faillissementen moesten worden aangevraagd en kinderen werden uit huis geplaatst. Ouders stonden jarenlang tegenover een ambtelijk apparaat dat van geen wijken wist en een politiek die haar rugdekking gaf. Veel ouders hebben hierdoor trauma’s opgelopen.

Deze snoeiharde opstelling tegenover ouders met een laag inkomen, en de langzame weg naar genoegdoening nu, staan in schril contrast met het optreden van de politiek op andere vlakken. Zo betalen multinationals zoals Shell in Nederland geen of amper winstbelasting. Toen de rechter een streep zette door de avondklok, wist de staat dit nog vóór de avond opnieuw in te stellen.

Ook nu Rutte III gevallen is vanwege het toeslagenschandaal, lijkt er nog weinig te veranderen voor de slachtoffers. De formatie voor een nieuw kabinet begon met de poging om één van de kritische parlementariërs die het toeslagenschandaal naar boven heeft gebracht, monddood te maken. Rutte zelf lijkt te blijven zitten. Dit is waarom het belangrijk is om samen met gedupeerde ouders de straat op te gaan om op te komen voor hun rechten. Dit is wat we eisen:

1. Laat de slager niet zijn eigen vlees keuren. De belastingdienst mag geen rol meer spelen in het proces richting het herstel van de schade van de gedupeerden.

2. Een rechtvaardig herstel van de financiële schade voor het einde van 2021. Dit gaat niet alleen over teruggave van door de belastingdienst gestolen toeslagen, maar ook over alle kosten die door de financiële problemen zijn veroorzaakt. Ouders die de taal niet machtig zijn, moeten actief ondersteund worden.

3. Erkenning en herstel van alle emotionele schade door de fraudejacht, zoals een snelle afhandeling van kinderen die onder druk van het schandaal uit huis zijn geplaatst en adequate behandeling van ouders met ptss.

4. De onderste steen moet boven, ook over bijvoorbeeld de rol van etnisch profileren in het toeslagenschandaal. De fraudejacht mag zich niet meer verder voortzetten richting andere groepen zoals uitkeringsgerechtigden en vluchtelingen. Nu niet meer, nooit meer!

Kom naar:
Solidariteitsprotest: Ongekend onrecht? Gerechtigheid nu!

Breed solidariteitsprotest met de slachtoffers van het toeslagenschandaal. Steun de strijd voor genoegdoening, ondersteuning van alle slachtoffers en dring ook de neoliberale terreur voor andere groepen zoals vluchtelingen en uitkeringsgerechtigden terug!

Jij wilt ons nieuws.

    Je emailadres is vereist.

    Terug naar de agenda