Ru Paré: internationale vrouwendag

Internationale Vrouwendag Ru Pare
Avond met sprekers en muziek op 8 maart met de titel ‘Machtsverhoudingen en positie vrouwen op de arbeidsmarkt’, waarbij ook de Internationale Socialisten hebben geholpen organiseren.
08 maart 2022 5:00 Chris Lebeaustraat 4, Amsterdam

In het kader van Internationale Vrouwendag op 8 maart en in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen 2022 organiseren ATKB (Vereniging van Vrouwen uit Turkije in Amsterdam) en Ru Pare Community gezamenlijk een bijeenkomst in de Ru Pare.

Thema van de viering is ‘Machtsverhoudingen en de positie van vrouwen op de arbeidsmarkt’. Als sprekers hebben wij lokale politici en Khadija Hyati, FNV-vakbondsbestuur van de schoonmaaksector en voorzitster van het Schoonmakersparlement uitgenodigd. 2020 en 2021 waren in meerdere opzichten rampjaren voor vrouwen en meisjes, en voor de migrantenvrouwen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt in het bijzonder. De coronacrisis heeft vrouwen economisch meer op achterstand gesteld, en genderongelijkheid op de arbeidsmarkt alsmede huiselijk geweld zijn enorm toegenomen.

Daarnaast komt er sinds #meetoo en het programma BOOS van BNNVARA veel aan het licht over seksuele intimidatie en machtsmisbruik op de werkvloer. Het is goed dat steeds meer vrouwen hiertegen in opstand komen door openlijk aangifte te doen. Maar wij zijn van mening dat dit een maatschappelijk en structureel probleem is en pleiten voor een echte oplossing! Ten eerste is het belangrijk dat er dialoog plaatsvindt met als doel om de vrouwen en ook mannen bewust te maken over hun positie in de samenleving. Dit voorkomt dat seksuele intimidatie in de taboesfeer blijft. Ten tweede is het de verantwoordelijkheid van de overheid om ervoor te zorgen dat er een helder wettelijk kader is en dat dit nageleefd wordt. Zo is er bijvoorbeeld een internationaal verdrag dat geweld en (seksuele) intimidatie op de werkvloer tegengaat. Werkgevers moeten dit verdrag verankeren in hun personeelsbeleid.

Kom naar:
Ru Paré: internationale vrouwendag

Avond met sprekers en muziek op 8 maart Internationale Vrouwendag ‘Machtsverhoudingen en positie vrouwen op de arbeidsmarkt’, waarbij ook de Internationale Socialisten hebben geholpen organiseren.

Terug naar de agenda