Revolutionaire politiek op een brandende planeet

Bijeenkomst revolutionaire politiek op een brandende planeet
Discussiebijeenkomst georganiseerd door de Internationale Socialisten over de klimaatcrisis, kapitalisme en de rol van revolutionairen.
16 maart 2021 7:30 Online

‘System change, not climate change’ is een veelgehoorde leus in demonstraties en op borden tijdens klimaatacties. De leus sluit aan bij het grote gevoel van urgentie over de steeds groter wordende gevolgen van de klimaatcrisis. We hebben radicale oplossingen nodig, maar voor sommigen betekent dit dat we andere keuzes moeten maken in ons consumptiepatroon, voor anderen dat we een burgerberaad nodig hebben. Maar fundamenteel zal hiermee niets veranderen.

Tijdens deze bijeenkomst spreken we over de dynamiek van het kapitalisme. Een economisch systeem dat om maar zoveel mogelijk winst te maken roofbouw pleegt op mens en leefomgeving. Het is een systeem van steeds diepere ongelijkheid waarin obscene rijkdom en met extreme verarming hand in hand gaan: 8 mannen bezitten evenveel als de helft van de wereldbevolking. Deze diepe ongelijkheid blijft niet beperkt tot macht en welvaart, maar strekt zich ook uit tot een even ongelijke verdeling van CO2-uitstoot. De mondiale 1% stoot evenveel uit als de helft van de wereldbevolking.

In deze discussiebijeenkomst gaan wij in op vragen zoals: Op wat voor manier heeft het kapitalisme ons in een klimaatcrisis gestort? Is een ‘groen kapitalisme’ mogelijk? Wat bedoelen we met systeemverandering? En wat betekent dit voor revolutionairen binnen de klimaatbeweging?

Aanmelden voor de Zoom-bijeenkomst kan hier: https://us02web.zoom.us/…/tZEvdOupqzItHNDB47zkBXxWxdBBW…

Kom naar:
Revolutionaire politiek op een brandende planeet

Discussiebijeenkomst georganiseerd door de Internationale Socialisten over de klimaatcrisis, kapitalisme en de rol van revolutionairen.

Terug naar de agenda