Protest: CDA-beleid schendt mensenrechten

Protest van MiGreat tegen de mensenrechtenschendingen van het CDA
Protest georganiseerd door MiGreat tegen het onmenselijke asielbeleid van de CDA, tijdens hun congres.
05 november 2022 9:00 Nijkerk, Hart van Holland- Berencamperweg

CDA, heb uw naaste lief! Het asiel- en migratiebeleid van het CDA schendt mensenrechten.

CDA organiseert op zaterdag 5 november een congres met het thema ’Minder ik , meer wij’. Maar de partij sluit mensen die vluchten of migreren buiten. Demonstreer mee! 5 november van 9:00-10:00 in Nijkerk, Hart van Holland- Berencamperweg. Deel deze post en tag zoveel mogelijk CDA-leden!

Dit jaar nog stemde het CDA tegen de motie die stelde dat gelijkwaardigheid, humaniteit en medemenselijkheid de kern horen te zijn van het Nederlandse asielbeleid en dat alle vluchtelingen die zich in Nederland bevinden gelijkwaardig behandeld zouden moeten worden.

Ook stemde “de partij voor het gezin” ten tijde van de grote brand in kamp Moria op het Griekse eiland Lesbos tegen het opvangen van 500 kwetsbare alleenreizende kinderen. De asiel deal die het CDA sloot naar aanleiding van de crisis in Ter Apel waardoor gezinshereniging tijdelijk stopgezet wordt, houdt families jarenlang van elkaar gescheiden.

Aan de Europese grenzen lijkt het CDA vooral bezig met zoveel mogelijk mensen tegen te houden, met dodelijke gevolgen. Zo kon de motie van Baudet, die erop aandrong om humanitaire hulpverleners die drenkelingen redden op zee strafbaar te stellen, op steun rekenen van het CDA.

Grove mensenrechtenschendingen, families die de winter doorbrengen in lekke tenten, mensen die in Ter Apel buiten in de kou staan en al minstens 48.647 mensen die stierven aan de Europese grenzen. Het zijn geen incidenten, maar gevolgen van politieke beslissingen die geweld en dood aan de EU grenzen normaliseren. Het CDA is hier mede verantwoordelijk voor.

Daarom staan wij 5 november van 9:00 – 10:00 bij het landelijk partijcongres van het CDA in Nijkerk. Het thema van het congres: “minder ik, meer wij.” En wat ons betreft is het de hoogste tijd dat die “wij” ook geldt voor gevluchte en gemigreerde mensen. Naar het bijbelverhaal van Mozes en de stenen tafel, zullen wij stenen met mensenrechten erin gebeiteld kapot laten vallen. Omdat het CDA de mensenrechten en de 10 geboden systematisch schendt. CDA, heb uw naaste lief. Alle naasten.

Zie voor meer informatie de facebook pagina van MiGreat.

Kom naar:
Protest: CDA-beleid schendt mensenrechten

Protest georganiseerd door MiGreat tegen het onmenselijke asielbeleid van de CDA, tijdens hun congres.

Terug naar de agenda