Marxisme Meetings #6 Leesgroep: feminisme voor de 99%

Tweede leesgroepsessie op zondagmiddag, ditmaal over marxisme en sociale reproductie.
31 mei 2020 1:00 livestream

De meeste mensen denken bij marxistische ideeën en theorieën vooral aan de plek waar we werken en de machtsverhoudingen tussen werkenden en bazen. Maar dit productieproces bestaat bij Marx niet in een isolement. Het kapitalisme heeft een vormende invloed op hoe ons leven er thuis uit ziet en hoe we denken over huisvesting, educatie, vrouwenrechten, relaties en de rol van onbetaald of “low-skilled” werk.

In deze leesgroep gaan we aan de hand van de recente aandacht voor sociale reproductie en het pamflet “feminism for the 99%” dieper in op het belang van een socialistisch feminisme. Hoe kunnen deze ideeën ons helpen bij de strijd voor, en het vormgeven van, de rechtvaardige toekomst die harder nodig is dan ooit? De inleiding wordt verzorgd door Nikki Veldkamp van de Internationale Socialisten.

Aanmelden voor deze leesgroep en de anderen kan via deze link:

Leesmateriaal:
– thesis 1 en 5: (hier)
– wat is sociale reproductie? (hier)
– sociale reproductive en de coronacrisis (hier)

Kom naar:
Marxisme Meetings #6 Leesgroep: feminisme voor de 99%

Tweede leesgroepsessie op zondagmiddag, ditmaal over marxisme en sociale reproductie.

Terug naar de agenda