Marxisme en ecologie

Hoe langer de kapitalistische beschaving blijft bestaan, hoe dichter ze ons brengt naar een ecologische ramp van planetaire proporties. Een ramp die niet kan worden vermeden zonder over te stappen op een alternatieve samenleving. Er wordt vaak gedacht dat Marx geen oog had voor ecologie. Niks is minder waar. Het Marxisme biedt analyse en handvatten waarmee niet alleen kritisch kan worden gekeken naar de maatschappij zoals deze nu is maar ook kan worden nagedacht over de samenleving waar we naartoe moeten.
08 oktober 2019 7:30 Oudegracht 60, Utrecht

Een avond waarop we samen onderzoeken hoe Marxisme ons kan helpen een klimaatcatastrofe te stoppen en een nieuwe wereld op te bouwen.

Kom naar:
Marxisme en ecologie

Bijeenkomst over de ecologie van Marx

Terug naar de agenda