Landelijke conferentie tegen racisme en discriminatie

Conferentie tegen racisme en discriminatie voor de vaststelling van een gezamenlijke agenda georganiseerd door het Comité 21 maart
17 oktober 2020 12:00 Chris Lebeaustraat 4, Amsterdam
Doelen van de bijeenkomst:
1. Een nieuwe anti-racisme- en anti-discriminatie-agenda, bedoeld om druk uit te oefenen richting politieke partijen met het oog op de Tweede Kamerverkiezingen van 17 maart 2021.
2. Strategische discussie over samenwerking tussen de diverse partners in de anti-racisme- en anti-discriminatie-beweging.
Programma:
12.00 – 12.30 u. Inloop met lunch
12.30 u. Welkomstwoord en toelichting door het Comité 21 Maart over het doel van de campagne
Inleiding: bijdragen vanuit de anti-discriminatie en anti-racisme-beweging en van deskundigen Presentatie van een inventarisatie van de initiatieven genomen door de politieke partijen en hun stemgedrag in de Tweede Kamer in de afgelopen vier jaar op het gebied van racisme en discriminatie Presentatie van het resultaat van een enquête die is uitgevoerd en een inventarisatie heeft opgeleverd van punten, zoals die naar voren zijn gebracht door ruim 80 organisaties die zich inzetten in de strijd tegen racisme en discriminatie.
13.30 u. Workshops
Workshop 1
Dagelijks racisme/institutioneel racisme
Workshop 2
Gezamenlijke agenda van de anti-racisme- en anti-discriminatie-beweging voor de komende jaren
Workshop 3
Eisenpakket richting overheid en politieke partijen in verband met de Tweede Kamerverkiezingen van 17 maart 2021
15.00 u. Synthese van de resultaten vanuit de workshops
15.30 u. Ronde tafelgesprekken met vertegenwoordigers uit de anti-racisme- en anti-discriminatiebeweging en met deskundigen
16.30 u. Slotverklaring
17.00 u. Afsluiting met Muziek en borrel
Aanmelden en vragen:
In verband met de coronamaatregelen is het aantal plaatsen in Ru Paré beperkt.
-Daarom is aanmelden vooraf strikt noodzakelijk.
Wij proberen de bijeenkomst ook online te laten volgen.
Aanmelden: graag een e-mail naar Comite21maart@gmail.com
Voor eventuele vragen kunt u een mail naar hetzelfde e-mailadres sturen.

 

Terug naar de agenda