Klimaatmars 2022 – geen woorden maar daden

Klimaatmars Rotterdam 2022
Massale mobilisatie vanuit de landelijke klimaatcrisiscoalitie, ditmaal in de stad met de grootste fossiele haven van Europa.
19 juni 2022 1:00 Binnenrotte, Rotterdam

De klimaatcrisis is nu. Hitterecords sneuvelen keer op keer, met als gevolg diepgaande veranderingen voor al het leven op aarde. Kabinet Rutte 4 zegt ‘groen’ te zijn maar kiest wéér de kant van multinationals en rijke mensen die verantwoordelijk zijn voor de klimaatcrisis. Na jaren van minimaal klimaatbeleid is het tijd voor échte verandering. Wij eisen concreet en eerlijk klimaatbeleid: de klimaatmiljarden van de overheid moeten gaan naar mensen die dit geld het hardst nodig hebben. Investeer bijvoorbeeld in woningisolatie, zodat mensen toegang tot warme huizen hebben, zonder een hoge energierekening.

Maar dit gebeurt niet vanzelf. Door massaal de straat op te gaan krijgen we de politiek in beweging om mens en klimaat boven de winst van vervuilers te zetten. Daarom zijn we 19 juni in Rotterdam, de stad met de grootste olie- en kolenhaven van Europa. Doe mee!

Website van de klimaatmars hier.

Kom naar:
Klimaatmars 2022 - geen woorden maar daden

Massale mobilisatie vanuit de landelijke klimaatcrisiscoalitie, ditmaal in de stad met de grootste fossiele haven van Europa. Meer informatie volgt.

Terug naar de agenda