Hoe gaan we verder: werk en vakbondsorganisatie tijdens Covid-19

Livestream te volgen via de facebookpagina het youtube-kanaal van de Internationale Socialiste n
09 april 2020 8:00 livestream

Covid-19 drijft arbeidsverhoudingen op de spits Rutte roept op om sociaal contact te vermijden, maar honderdduizenden werkende mensen worden nog steeds gedwongen naar werk te gaan dat niet-essentieel is voor het draaien van de maatschappij. Zorgwerkers worden geconfronteerd met de gevolgen van decennia bezuinigingsbeleid. Werkdruk voor docenten neemt toe nu zij vanuit huis les moeten geven. En meer dan ooit wordt zichtbaar gemaakt dat wij afhankelijk zijn van het harde werk van arbeiders die slecht betaald worden zoals vakkenvullers en schoonmakers.

Tijdens deze bijeenkomst willen we het hebben over werk en organisatie tijdens deze coronacrisis. Waar worden schoonmakers tijdens deze crisis op hun werkplek mee geconfronteerd? Waar lopen leerkrachten tegenaan nu ze plotseling van huis moeten lesgeven? Wat maakt dit duidelijk over de politieke keuzes die de afgelopen decennia zijn gemaakt? Op wat voor manier kunnen werkende mensen zich onder deze omstandigheden te organiseren?

Sprekers
Khadija Tahiri Hyati, voorzitter FNV schoonmakersparlement
Janneke Lopes Santos, leerkracht basisonderwijs

Foto: Matthijs de Bruijne, actie schoonmakers bij het Rotterdam EMC 16 april 2014

Volgende bijeenkomst
– 16 april, FCK flex: Covid-19 & werkonzekerheid

Terug naar de agenda