Hart boven Hard. Verhef je stem bij Europese verkiezingen

D I S C U S S I E B I J E E N K O M S T
15 mei 2019 7:00 Eerste Weteringplantsoen 2c Amsterdam

Op 23 mei zal men in Nederland naar de stembus gaan voor de nieuwe samenstelling van het Europees Parlement. In heel Europa maakt extreem-rechts zich op om via deze verkiezingen zijn positie binnen het Parlement te versterken. Op initiatief van Lega-leider Matteo Salvini wordt in dit verband geprobeerd om binnen Europa tot gezamenlijke machtsvorming te komen.
Hoewel de diverse extreem-rechtse partijen onderling verschillen, spreken zij zich alle uit tegen immigratie, vóór (afgedwongen) integratie en tegen Europa. Zij dragen hiermee bij aan een sterke politieke en maatschappelijke polarisatie. Dat vormt een ernstige bedreiging voor de rechten en de positie van migranten en asielzoekers – vooral degenen met een moslim-achtergrond. Democratische- en sociale verworvenheden van de achterliggende decennia staan op het spel – voor onder meer vrouwen, mensen van kleur, LGBTers en mensen met een beperking. En ook de positie van de vakbeweging wordt bedreigd, zoals in Hongarije met het voorstel voor een zesdaagse werkweek en in Polen waar vakbondsleiders worden gecriminaliseerd.
Kortom, reden om (opnieuw) in actie te komen.
Op zondagmiddag 19 mei organiseert het platform Hart boven Hard – Wij laten ons niet verdelen in Utrecht de landelijke manifestatie. Hieronder het manifest van het platform:
Hart boven Hard – Laat je stem horen!

Haat en onverdraagzaamheid zijn in heel Europa in opmars. Dit is een bedreiging voor de rechtsstaat en onze vrije en solidaire samenleving. Op 23 mei kiezen we een nieuw parlement voor Europa. Een kans om een grens te trekken en op te staan tegen dat wat onze waarden bedreigt.

Sta op voor vrede, mensenrechten en gelijke kansen voor iedereen, en een samenleving waarin we discriminatie en uitsluiting actief bestrijden. Voor verbinding van landen en mensen, tegen haat en polarisatie. Voor een menswaardige omgang met mensen op de vlucht, tegen het aanwakkeren van angst. Voor de rechtsstaat en democratie als fundamenten van onze samenleving, tegen aanvallen op de vrije pers, het onderwijs, de kunsten, wetenschap en de ruimte om je mening te uiten. Voor vrijheid en hoop.

Voor een Europa waar burgers, bedrijven en overheden samen de strijd aanbinden tegen klimaatverandering, waar we kiezen voor schone lucht en een leefbare aarde voor toekomstige generaties. Voor een eerlijke economie, met fatsoenlijk loon voor fatsoenlijk werk. Een Europa dat verder kijkt dan de eigen grenzen, en een Europa dat rechtvaardig handelt, en zich solidair toont met de rest van de wereld.

Deze samenleving is in heel Europa, ook in ons eigen land, niet vanzelfsprekend. En is dat ook nooit geweest. Deze waarden moeten altijd opnieuw bevochten worden, elke generatie weer. We trekken nu de grens. Het is tijd dat we laten zien dat we ons niet laten verdelen. Wij zijn niet hard voor elkaar, wij hebben hart voor elkaar.

Laat je stem horen!

De Kerngroep van het 21 Maart Comité nodigt je uit voor een bijeenkomst op woensdagavond 15 mei waar medeorganisator Niels Jongerius van het Trans National Institute de landelijke manifestatie uitgebreid zal toelichten.
Ook zal de politieke actualiteit in Nederland en in Europa rondom de Europese verkiezingen besproken worden.
De bijeenkomst van het Comité 21 Maart vindt plaats tijdens de Ramadan – de vastenmaand voor moslims. In die maand wordt elke avond na zonsondergang het vasten verbroken met de iftar – de gezamenlijke maaltijd. Wij nodigen u uit daaraan deel te nemen wel even van te voren aanmelden op comite21maart@gmail.com zodat wij weten op hoeveel gasten wij kunnen rekenen.
Met groet,

Namens de Kerngroep van het Comité 21 Maart

Kom naar:
Hart boven Hard. Verhef je stem bij Europese verkiezingen

Op 23 mei zal men in Nederland naar de stembus gaan voor de nieuwe samenstelling van het Europees Parlement. In heel Europa maakt extreem-rechts zich op om via deze verkiezingen zijn positie binnen het Parlement te versterken.

Terug naar de agenda