Demonstratie voor een rechtvaardig en effectief coronabeleid

Wij kiezen voor solidariteit!
20 juni 2021 12:00 Van Schaeck Mathonsingel

Kom ook naar Nijmegen op 20 juni voor een ander geluid!

Het regeringsbeleid was en is niet gericht op het terugdringen van de pandemie. Mensen met een kwetsbare gezondheid en hun families zitten al meer dan een jaar opgesloten. Mensen met lage inkomens werken veelal in onveilige omstandigheden en stellen zichzelf en hun families bloot aan het virus.

Het aantal slachtoffers binnen de groep lage lonenwerkers en mensen van kleur is hoger dan in andere groepen. Een ander deel van de werkende klasse is ontslagen en afhankelijk van een door Rutte afgebroken sociaal vangnet. Ongedocumenteerden die huishoudelijk werk deden werden zonder vangnet op straat gezet.

Ondertussen blijft de regering miljarden gratis geld aan bedrijven overmaken onder leiding van de lobbyclub van het grote geld: Stichting Open Nederland.

De zorg moet werken met onvoldoende beschermingsmiddelen, ook in contact met Covid-patiënten. Veel belangrijke zorg kon niet meer worden geleverd in een zorgsysteem dat al onder druk staat door jarenlange bezuinigingen en privatiseringen.

Het beleid van de Nederlandse regering om de scholen zoveel mogelijk open te houden, is een hoeksteen van het coronabeleid om de ‘groepsimmuniteit’ te bevorderen. Door te sturen op IC-capaciteit laten we het coronavirus via de scholen ‘gecontroleerd’ rondrazen. Scholen zijn hiermee het afgelopen jaar dé coronabrandhaarden geworden in dit land, dit dient te stoppen! Na de zomervakantie moeten we ons aan de WHO-richtlijnen houden zodat veilig onderwijs weer mogelijk is.

Het vaccinatieprogramma is een ramp. We zijn ervoor afhankelijk van grote farmaceuten die de pandemie gebruiken om zonder enig bedrijfsrisico hun zakken te vullen. Terwijl zonder het patentrecht iedereen allang gevaccineerd had kunnen zijn. Kwetsbare groepen zonder sterke lobby mogen achter aansluiten.

De klimaatcrisis zorgt ervoor dat de kans op nieuwe virussen steeds groter wordt. Door de opwarming van de aarde komen niet alleen gassen, maar ook virussen vrij. De almaar uitdijende bio-industrie en de pelsindustrie leiden tot mutaties en de overdracht van virussen op de mens. Ook zorgt luchtvervuiling ervoor dat mensen vatbaarder worden voor ziekte door virussen.

De oneerlijke verdeling van vaccins, maar ook de vervuiling leidt tot hardere klappen in het mondiale zuiden. De Nederlandse regering gebruikt de pandemie voor neokoloniaal beleid op de Caribische eilanden.
In plaats van onderlinge solidariteit heerst het dictaat van het eigenbelang.

Daarom eisen wij:

1. De regering stopt met het ‘gecontroleerd verspreiden’ van het virus en gaat over op een strategie van preventie, testen, traceren en quarantaine. Doel is het volledig terugdringen van het virus.

2. Opheffing van het patentrecht. De ontwikkeling en distributie van vaccins komt in publieke handen. Alle landen hebben toegang tot deze vaccins.

3. Onmiddellijke verhoging van het minimumloon naar 14 euro per uur. Den Haag zal ons binnenkort bezuinigingen willen verkopen, trap er niet in.

4. De ratificatie van het ILO-verdrag C-189 dat stelt dat huishoudelijk werk als werk wordt behandeld en huishoudelijk werkers de rechten krijgen die daar bij horen, zoals sociale zekerheid.

5. Solidariteit met de Caribische delen van het Koninkrijk, Den Haag stopt onmiddellijk met het benutten van de coronacrisis om neoliberaal en neokoloniaal beleid af te dwingen.

6. De bezuinigingen op de zorg worden teruggedraaid. Er komen investeringen in zorgpersoneel. De ziekenhuis capaciteit wordt uitgebreid. Er moet een nationaal zorgfonds komen dat iedereen onbeperkt toegang geeft tot zorg.

7. Geen nieuwe vergunningen voor de bio industrie. De veestapel wordt afgebouwd. Onmiddellijke stop op subsidies voor de grote landbouw en de fossiele industrie. In plaats daarvan wordt geïnvesteerd in duurzame energie, duurzame sociale woningbouw en de transitie van werknemers in de vervuilende sectoren.

8. Onmiddellijke stop op de samenwerking met Stichting Open Nederland. Investeringen in de cultuursector.

9. De overheid gaat strenge controles uitvoeren op bedrijven om de veiligheid op de werkvloer te garanderen. Bedrijven die onnodig van werknemers eisen op het werk te komen worden beboet, bedrijven die veiligheidsprotocollen overtreden worden gesloten.

10. Na de zomervakantie worden scholen in staat gesteld wel veilig onderwijs aan te bieden. Nederland zich gaat houden aan de WHO-richtlijnen.

Bij1 Arnhem – Nijmegen
FNV Migrant Domestic Workers Union
Nijmegen Voor 14
Internationale Socialisten Nijmegen
ROOD Nijmegen

Kom naar:
Demonstratie voor een rechtvaardig en effectief coronabeleid

Wij kiezen voor solidariteit! Kom ook naar Nijmegen op 20 juni voor een ander geluid! Het regeringsbeleid was en is niet gericht op het terugdringen van de pandemie. Mensen met een kwetsbare gezondheid en hun families zitten al meer dan een jaar opgesloten. Mensen met lage inkomens werken...

Terug naar de agenda