Covid, Capitalism & Ecology

Online bijeenkomst georganiseerd door het Global Ecosocialist Network waarbij ook de Internationale Socialisten zijn aangesloten. (bijeenkomst in het engels)
17 oktober 2020 7:00 online
Te gast tijdens deze bijeenkomst zijn Mike Davis en Rob Wallace, twee auteurs die al jaren schrijven over de ontwrichtende werking van pandemieën en hun verwevenheid met de steeds snellere expansie van het kapitalisme.
Rob Wallace is ecoloog en auteur van het boek ‘big farms make big flu’ waarin hij stilstaat bij de vergaande gevolgen van de industriële landbouw op het ontstaan van pandemieën zoals Covid-19. De overdracht van virussen van niet-menselijke dieren naar de mens, zoönose, wordt veroorzaakt door een snelle beperking van het leefgebied van wilde dieren die via dieren in grote industriele landbouwbedrijven overspringen naar mensen. Het kapitalisme is hierachter de drijvende kracht.
Naar aanleiding van de vogelgriep schreef Mike Davis het ontnuchterende boek ’the monster at our door’ waarin hij voorspelt dat pandemien in toenemende mate ook op wereldschaal vernietigende gevolgen zullen hebben. Een combinatie van industriële landbouw, geprivatiseerde gezondheidszorg en bezuinigingen op (internationale) instellingen die de strijd tegen pandemien juist zouden moeten coordineren zijn een grote bedreiging voor de mensheid. De wereldwijde armen en werkenden betalen hiervoor de hoogste prijs.
Deze bijeenkomst wordt ingeleid door Sabrina Fernandes uit Brazilië en voorgezeten door Rehad Desai uit Zuid-Afrika. De bijeenkomst zal live uitgezonden worden via Facebook en YouTube. Meer informatie volgt.

 

Kom naar:
Covid, Capitalism & Ecology

Online bijeenkomst georganiseerd door het Global Ecosocialist Network waarbij ook de Internationale Socialisten zijn aangesloten.

Terug naar de agenda