#3 Covid-19, industriële landbouw en het kapitalisme

Klimaatstrijd in crisistijd
28 april 2020 8:00 livestream

Net zoals klimaatrampen zijn pandemieën zoals Covid-19 niet simpelweg een natuurkracht. Het ontstaan is verbonden met een proces van economische expansie, industriële landbouw en veeteelt. Panellisten zullen ingaan op vragen zoals: Waar komen pandemieën vandaan? Op wat voor manier speelt de manier waarop landbouw binnen het kapitalisme plaatsvindt hierin een rol? Hoe komen we tot een landbouw die wel duurzaam en gezond is?

Sprekers: Linder van Heerik (permacultuur boer / Federatie van agro-ecologische boeren), Hilde Anna (Greenpeace), Maina van der Zwan (Internationale Socialisten).

Moderator: Kauthar Bouchallikht (freelance journalist, moderator, coördinator en campaigner).

Kom naar:
#3 Covid-19, industriële landbouw en het kapitalisme

Derde sessie in een serie van strategische discussies en politieke bijeenkomsten georganiseerd door de klimaatbeweging onder de noemer 'klimaatstrijd in crisistijd'

Terug naar de agenda