Afghaanse oorlog slaat over naar Pakistan

De bommen die het konvooi waarin ex-premier Benazir Bhutto terugkeerde uit ballingschap aan stukken scheurden, markeren een grote escalatie van de "Oorlog tegen Terrorisme" in Pakistan.
26 oktober 2007

Foto: rouwende menigte in PakistanDe aanval op 18 oktober, die 140 mensen doodde en meer dan mensen 540 verminkte, is een smerige wandaad tegen de gewone mensen die uit waren gelopen om Bhutto te verwelkomen. Zelf was ze beschermd in een tegen bommen beveiligde wagen, omringd door een ‘menselijk schild’ van aanhangers.

Tot nu toe werd de oorlog die gevoerd werd door het door het Westen gesteunde bewind van Musharraf beperkt tot tribale gebieden nabij de grens met Afghanistan. Maar deze oorlog is zeer impopulair geworden na groeiende verliezen en desertie vanuit het leger. Musharraf, die steeds meer in een isolement raakte na wijdverbreide protesten vanuit de bevolking, sloot een overeenkomst tot machtsdeling met Bhutto. In ruil beloofde zij om de ‘oorlog tegen terrorisme’ om te zetten in een ‘oorlog van het volk’, en zijn regering te redden. De aanslag op de optocht is een onderdeel van wat steeds meer een langgerekte oorlog gaat worden die zich over het hele land uitbreidt.

Door Riaz Ahmed, Internationale Socialisten Pakistan. Dit artikel is een vertaling van Afghan war spreads into Afghanistan uit de Socialist Worker van 27 oktober 2007. Voor achtergronden, zie ook Pakistan Regime under Pressure in Waziristan, uit de Socialist Worker van 20 oktober 2007.