Advertentie was 'te politiek'

Dagblad De Pers heeft eergisteren een advertentie geweigerd van het weblog geencommentaar.nl omdat die 'te politiek' zou zijn. In de advertentie, opgemaakt in de stijl van de befaamde Bluf!-advertentie, springen de bloggers nogmaals op de bres voor het recht van Bluf! om in 1985 geheime documenten te onthullen.
12 september 2008

De geweigerde advertentie doet wat veel linkse politici, (ex-)actievoerders en journalisten nalaten. De opstellers nemen het zonder gemits en gemaar op voor degenen die in 1985 een advertentie ondertekenden tegen vervolging van de drukker van Bluf!. ‘De advertentie was niets minder dan een oproep ter verdediging van de persvrijheid om relevante informatie te publiceren. Dat is een oproep die vandaag nog net zo terecht en relevant is als in 1985.’ Ironisch genoeg onderstreepte De Pers direct deze boodschap, door publicatie op politieke gronden te weigeren.

In de advertentie spreken de bloggers zich ook uit over de slapheid van veel linkse kopstukken, die in de afgelopen weken hun kop in het zand hebben gestoken. ‘Wij hebben ons eveneens verbaasd over het gebrek aan weerwoord van politieke partijen, vakbonden en NGO’s op de aanvallen tegen actievoeren als politiek middel. Wij menen dat buitenparlementaire actie een legitiem en nuttig werktuig kan zijn om democratie levendig en transparant te houden.’

En omdat wij ons daar ook al wekenlang over verbazen, bij deze de oproep om de geweigerde advertentie alsnog hier te ondertekenen.

Meer over deze zaak is te vinden op de weblogs geencommentaar.nl, sargasso en ipse dixit.