Actievoerders intocht Sinterklaas dienen klacht in

De kunstenaars die tijdens de intocht van Sinterklaas in Dordrecht op 12 november 2011 met hevig politiegeweld werden aangehouden voor het dragen van T-shirts met de tekst ‘Zwarte Piet is Racisme’ hebben een formele klacht ingediend over het politieoptreden. Hun persbericht blikt terug op de gebeurtenissen.
25 februari 2012

De klagers vinden dat zij ten onrechte zijn aangehouden. Zij zijn al langere tijd bezig met het project ‘Zwarte Piet is racisme’, waarmee ze de dialoog over deze traditie willen aangaan met het publiek. De intocht van Sinterklaas was een uitgelezen kans voor hen deze dialoog te zoeken.

Zij hebben zich vervolgens aan de aanwijzingen van de politie gehouden, die hen vertelden geen spandoeken te tonen. Over de T-shirts was echter niets gezegd. Bovendien kunnen deze T-shirts moeilijk als ordeverstorend worden beschouwd, helemaal nu klagers zich achteraan in het publiek bevonden. De gemeente heeft laten weten van te voren te hebben afgesproken elke vorm van ‘aandachttrekkerij’ aan te zullen pakken. Daarbij zou geen ruimte worden gegeven aan onderwerpen die ‘discussie en dus eventueel onrust konden geven’.

Daarmee schuift de gemeente de vrijheid van meningsuiting veel te gemakkelijk aan de kant. Die vrijheid geldt immers niet alleen voor uitlatingen waar het merendeel van de bevolking het mee eens is (een spandoek met de tekst ‘Hup Sinterklaas’ mocht volgens de agenten wel), maar juist voor uitlatingen die tot discussie leiden.

Het project van klagers is bedoeld om de discussie aan te zwengelen, niet als vorm van ‘aandachttrekkerij’, maar als serieuze kwestie die in de huidige tijd en maatschappij aandacht verdient, in de Sinterklaastijd, maar ook daarbuiten. Door met disproportioneel geweld klagers aan te houden, en daarmee overigens zelf voor grote onrust te zorgen, heeft het Dordrechtse politiekorps het fundamentele belang van de vrijheid van meningsuiting miskend.

De klacht ziet naast de onrechtmatige aanhouding en het disproportionele geweld ook op de behandeling op het politiebureau zelf. Daar werden klagers niet serieus genomen, waarbij onder andere aan één van de klagers werd uitgelegd dat Sinterklaas nu eenmaal ‘een kinderfeest, onze traditie’ is, daarbij voorbijgaand aan het feit dat het ook het feest van klagers zelf is. Uit de klacht:

‘Klagers Gario en Afriyie zijn Nederlander en beschouwen het Sinterklaasfeest ook als hun kinderfeest. Zij stellen slechts bepaalde onderdelen van dat feest ter discussie, juist in hun positie als Nederlander. Door deze discussie niet toe te laten en een relatie met hun afkomst te leggen wordt de schijn gewekt dat een ieder die niet 100% achter Zwarte Piet staat eigenlijk geen Nederlander is. Het project van Gario en Afriyie, alsmede de discussie die naar aanleiding van hun aanhouding is ontstaan, laten echter zien dat een deel van de Nederlandse bevolking het roerend met hen eens is.’

Voor meer informatie over het project ‘Zwarte Piet is Racisme’, de aanhoudingen en de reacties daarop verwijzen we naar de website en de facebook-pagina.