Acties zijn nodig om scholen veilig te houden

Foto: Wikimedia Commons
In augustus en september gaan in heel Nederland de scholen weer open. Niet langer wordt les op afstand gegeven; iedereen wordt op school verwacht. Lang heeft de regering zich  vastgeklampt aan het idee dat kinderen niet besmet kunnen raken of anderen kunnen besmetten met COVID-19. Nu overduidelijk blijkt dat dit een foute aanname is, wordt er alsnog niet naar gehandeld.
28 augustus 2020

Een derde van de besmetting gebeurt via scholieren, gaf minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge toe, maar volgens hem betekent dat nog niet dat scholen een ‘drijvende kracht achter de verspreiding van het virus’ zijn.

De Algemene Onderwijsbond (AOb), die zich al vaker van een zeer conservatieve kant heeft laten zien, lijkt de beslissing van Rutte en co volledig te steunen. Het besluit is volkomen logisch, gaf AOb-bestuurder Henrik de Moel in juni aan. Pas toen AOb-leden zich zorgen begonnen te maken over het feit dat scholieren blijkbaar wel besmet kunnen raken, plaatste de bond een kritische noot: het kabinet moet het besluit opnieuw toelichten en bovendien uitleggen waarom op scholen in andere delen van Europa andere keuzes worden gemaakt dan hier. Tot zover de vlijmscherpe kritiek.

De vakbond Leraren in Actie (LIA)  is scherper op de ‘halfzachte afwachtende houding’ van de regering en verwijt de overheid de zorgen van leraren totaal niet serieus te nemen. Onder de leden van LIA vindt 75 procent van de docenten dat het heropenen van de scholen op deze manier niet veilig en verantwoord is. In de eerste dagen van de openingen sluiten hier en daar al scholen in Nederland, omdat het inderdaad brandhaarden van besmettingen blijken te zijn.

Actie

De regering dwingen tot luisteren door middel van een staking, daar wordt in Nederland nog nauwelijks over gesproken. Hiervoor moeten we naar het buitenland kijken.

In de Verenigde Staten, waar veel lerarenbonden al ervaring hebben opgedaan met strijd, maken leraren zich klaar om te staken. In verschillende plekken, zoals in een buitenwijk van Phoenix, hebben leraren zich massaal ziek gemeld op de eerste dag van de heropening. De eisen variëren van het veilig maken van de scholen door middel van ventilatie, tot het volledig sluiten van de scholen totdat de verspreiding in de betreffende steden onder controle is. In Chicago, waar leraren al tijdenlang actievoeren en nu bovendien ook de BLM-beweging op scherp staat, is de eis van de lerarenbond bijna direct ingewilligd: daar blijft de school dicht en wordt er online lesgegeven.

Verder hebben leraren in Madrid aangekondigd te gaan staken en klaagt een Noord-Ierse lerarenbond de regering aan voor levensgevaarlijke nalatigheid. Er is geen goede reden om het momentum van de Nederlandse lerarenstakingen uit 2019 en begin dit jaar op te geven vanwege corona. Integendeel: dit zijn de soort maatregelen waar Nederlandse leraren over na moeten gaan denken. Veilige lesomstandigheden worden niet door regeringen geschonken; ze kunnen enkel worden afgedwongen.