Acties in de metaal: tweedaagse staking Brabant- Limburg

Staking bij DAF in Eindhoven, 14 november 2018 (Foto @FNV_TV / Twitter).
Vorige week legden metaalwerkers uit Brabant en Limburg voor twee dagen het werk neer. De onderhandelingen in de Grootmetaal zijn vastgelopen en er is nog geen hoop op een fatsoenlijke CAO. Tom Barkmeyer, voorzitter van de kadergroep van FNV Metalektro bij DAF te Eindhoven, doet verslag.
19 november 2018

De werknemers zijn het nu zat. De FME, de ‘vakbond’ van de bazen, brengt fake news naar buiten over de cao-onderhandelingen. Dit was voor zo’n tweeduizend werknemers uit de regio extra reden om zich aan te melden voor een tweedaagse staking op 15 en 16 november in de Evoluon in Eindhoven, georganiseerd door de gezamenlijke vakbonden. De bazen lijken helemaal niet geïnteresseerd in het afsluiten van een cao. Dit is een probleem.

Zonder cao komen er geen loonsverhogingen meer die voor de hele sector gelden. Maar ook alle andere afspraken die in een cao staan komen daarmee dan te vervallen. Dit kan immers ook betekenen dat er reguliere werkdagen van 12 uur worden ingevoerd (zonder toeslag), dat het aantal vakantiedagen naar het wettelijke aantal van 20 daalt, dat je geen recht meer hebt op arbeidstijdverkorting (ATV), dat je bij ziekte minder loon krijgt doorbetaald, enzovoort. Al deze zaken zijn geregeld in de cao, en niet in de wet. Geen cao meer heeft dus grote gevolgen voor je hele arbeidsvoorwaardenpakket.

Fake news

We zijn nu een paar maanden bezig om te komen tot een fatsoenlijke cao. Bij DAF hebben we er nu bijvoorbeeld al 14 stakingsdagen op zitten. Vanuit de vakbonden wordt er alles aan gedaan om tot een cao te komen. Achter de schermen vinden daarvoor vertrouwelijk verkennende gesprekken plaats. De vakbonden houden zich aan de gemaakte afspraken over deze vertrouwelijkheid, maar de FME lapt deze afspraken aan hun laars. Sterker nog, de FME verspreidt hieromtrent onjuiste informatie via de pers en in de bedrijven.

In vertrouwelijkheid heeft er procesbegeleiding plaatsgevonden met als doel om het onderhandelingsproces weer op gang te helpen. Maar al snel werd duidelijk dat de FME niet wilde praten over de gang van zaken, maar hun eindbod bij de vakbonden door de strot wilde duwen. De procesbegeleiding is mislukt omdat de FME alle kanten op zwabbert. Halverwege voegden zij bijvoorbeeld nog de eis toe dat metaalwerkers 11 vakantiedagen moeten inleveren voor het generatiepact en dat dit pas vanaf je 62e ingaat. FME heeft dus geen enkele moeite om keer op keer terug te komen op eerder gedane toezeggingen en stappen. Nog steeds wijzen ze nagenoeg alle werknemersvoorstellen af. Wat ons betreft is dat schandalig.

Al maandenlang wordt er gestaakt door tienduizend metaalwerkers door het hele land. Nog steeds sluiten zich nieuwe stakers uit nieuwe bedrijven zich aan. We vinden het onbegrijpelijk dat in deze tijden van overvloed, ook in metaalsector, er niet een fatsoenlijke cao kan worden afgesproken.

Wij eisen een toekomstbestendige en eerlijke cao Metalektro, met onder andere een jaarlijkse loonstijging van 3,5 procent met een bodem van duizend euro per jaar en goede voorstellen om werk en privé te kunnen combineren. Onderdeel van de eisen is ook een generatiepact, zodat jongeren weer een vaste baan krijgen in de sector, terwijl ouderen gezond de eindstreep kunnen halen en hun kennis kunnen overdragen. Ook moet er een einde komen aan de doorgeslagen flexibilisering – dit komt de kwaliteit niet ten goede en verzwakt de positie van de bond op de werkvloer – en moeten de beloningen en arbeidsvoorwaarden van vaste en tijdelijke medewerkers gelijk zijn.

Wij zijn vastbesloten de druk verder op te voeren. Veel collega’s worden juist strijdvaardig vanwege het feit dat ze niet serieus worden genomen. Zo hebben we besloten langs te gaan bij het hoofdkantoor van koepel FME om onze rechten op te eisen.