Actie voor behoud draagvleugelboot Velsen-Amsterdam

Op 14 september voerden IJmuidenaren actie tegen de komst van de HOV-busverbinding naar Haarlem en de opheffing van de draagvleugelboot naar Amsterdam.
1 oktober 2013

Ruim honderd mensen bezochten de protestdemonstratie op Plein 1945. Wethouder Baerveldt en gedeputeerde Talsma kregen ruim 7000 handtekeningen overhandigd. Talsma’s toespraak werd door boze demonstranten overstemd.

‘De initiatiefnemers hebben elkaar het afgelopen jaar leren kennen – los van politieke partijen’, vertelt Jan Müter, bestuurslid van SP IJmuiden. ‘Betrokkenen zijn vooral via social media actief, maar zetten hun schouders ook onder concrete initiatieven, zoals een geheel door vrijwilligers gerunde schaatsbaan op Plein 45, braderieën en straatfeesten.’

Een brede coalitie organiseert de IJmuidense protesten, onder wie boze jongeren die de bezuinigingen zat zijn. Müter vertelt: ‘In dit netwerk nemen ook mensen deel met een sterk syndicale inslag. Zo was Strijdcomité IJmond woensdag 11 september ook actief in IJmuiden, met een solidariteitsactie met de thuiszorgwerkers van Sensire. Deze actie werd echter volledig door de lokale media genegeerd.

Eén van de vertegenwoordigers heeft zich inmiddels aangesloten bij het rechtse Velsen Lokaal. Maar de meeste deelnemers zijn wars van de gevestigde politiek. Sommigen “liken” de acties van Wilders op Facebook.’

Ook op 21 september was er een actie in IJmuiden, tegen de bezuinigingen. In de aanloop werden op goed zichtbare plekken spandoeken opgehangen, met leuzen als ‘Werkenden, werklozen en zelfstandigen – strijd is de weg uit de crisis’, ‘Laat de rijken de crisis betalen’, en ‘Vroeger mannen van staal – nu is armoede de taal’.

Als links de strijdbaarheid organiseert, hebben gewone mensen Wilders niet nodig.