Actie tegen loondispensatie: ‘We zullen zorgen dat deze proef mislukt’

‘Geen dwangarbeid: behoud het minimumloon’. Onder die leus trokken leden van het Steuncomité Sociale Strijd vanochtend naar het Ahold-kantoor in Amsterdam om te protesteren tegen de ‘landelijke proef loondispensatie’. De proef, waar wethouder Van Es (GroenLinks) de gemeente voor heeft aangemeld, maakt het mogelijk mensen uit de bijstand en de sociale werkvoorziening regulier werk te laten doen voor minder dan het wettelijk minimumloon.
7 september 2010

Deze maand krijgen alle grote werkgevers in Amsterdam een brief van de gemeente waarin zij worden gevraagd deel te nemen aan deze proef en banen aan te bieden. De mensen die de Dienst Werk en Inkomen (DWI) voor dat werk levert, krijgen minder dan het minimumloon voor een functie waar andere werknemers nu een cao-loon voor krijgen.

Mensen in de bijstand die vallen onder de Wet Sociale Werkvoorziening of mensen in de zogenaamde Wajong (beide voorzieningen voor mensen met een arbeidsbemoeilijkende handicap) zullen er door dit project op achteruitgaan. De regering probeert het project te verkopen door te stellen dat mensen ‘makkelijker aan het werk komen’. In werkelijkheid zal het vooral een verslechtering betekenen voor diegenen die al aan het werk zijn. Hun status op de arbeidsmarkt zal dalen.

De vakbond schrijft op zijn site: ‘Abvakabo FNV maakt zich hard voor werknemers in de sociale werkvoorziening. De politiek heeft verontrustende plannen voor de sector en ziet de werknemers niet voor vol aan.’ De bond is inmiddels een petitie gestart met een eisenpakket waaronder ‘behoud van het wettelijk minimumloon; ook voor arbeidsgehandicapten.’

Goedkoop

Van de gemeenten die zich voor de proef hebben aangemeld, worden er 32 uitgekozen waar het plan zal worden uitgevoerd. Mensen kunnen bij bedrijven of bij de gemeente in dienst worden genomen. Door dit project profiteren het bedrijfsleven en de gemeente van goedkope arbeidskrachten.

Mensen die voor een deel een uitkering hebben en voor een deel aan het werk zijn, worden op een achterstand gezet. Niet alleen worden ze niet als gelijkwaardige werknemers behandeld doordat ze een lager loon krijgen. Ze zullen ook niet de gebruikelijke pensioenrechten opbouwen en de vrijstelling van gemeentelijke heffingen zal voor deze mensen komen te vervallen.

Met groot enthousiasme spraken werkgevers dan ook in Het Financieele Dagblad over het ‘loondispensatieproject’. Zij zien het als een precedent om het wettelijk minimumloon op de helling te zetten en zo nog meer winst te kunnen maken ten koste van werknemers.

Maureen van der Pligt, SP-gemeenteraadslid in Amsterdam en betrokken bij het Steuncomité Sociale Strijd, stelt dan ook terecht: ‘Deze pilot is het begin van de totale afbraak van het sociale stelsel, als zelfs het minimumloon niet langer een verworven recht is. Ik roep iedereen in Nederland op om tegen deze cao-moord in verzet te komen.’

Protest

Uit protest tegen deze proef trokken demonstranten vanochtend naar het kantoor van Ahold aan de Piet Heinkade, als eerste van een aantal bedrijven om een brief af te geven waarin ze worden gevraagd af te zien van deelname aan het project.

Sadet Karabulut, Tweede Kamerlid van de SP, liet een woordvoerder van Ahold weten: ‘Aangezien uw firma bekendstaat als een bedrijf dat maatschappelijk verantwoord ondernemen hoog in het vaandel heeft staan, nemen wij aan dat U geen gebruik zult maken van deze asociale regeling en de grens van het wettelijk minimumloon zult respecteren. Dit is niet de manier om mensen aan het werk te krijgen.’

Het steuncomité voerde eerder al campagne voor de stakende schoonmakers door onder andere te flyeren op stations en bezettingen van schoonmakers te ondersteunen. Ook tijdens de acties van de gemeentereiniging liet het comité van SP, IS, DIDF, SAP, Doorbraak, Bijstandsbond en anderen van zich horen. Het comité vindt dat iedere poging om de grens van het minimumloon te overschrijden bestreden moet worden, en maakt zich op voor meer acties.

Zoals Maureen van der Pligt vandaag aan AT5 liet weten: ‘Als deze maatregel er uiteindelijk doorkomt is dat het begin van het einde. Straks zullen meer werkgevers het minimumloon loslaten. De eis moet zijn: gelijk loon voor gelijk werk. Dit is nu een proef, maar we zullen ervoor zorgen dat deze mislukt.’