Actie bij het Maagdenhuis

Gisteren demonstreerden ruim honderd studenten voor het Maagdenhuis. Het besluit van het College van Bestuur van de UvA om alle faculteiten gezamenlijk minstens 20 miljoen euro te bezuinigen schoot studenten in het verkeerde keelgat.
21 mei 2009

Actie Maagdenhuis

Door Dylan Paauwe

Alle mooie woorden over de zogenaamde kenniseconomie ten spijt, wordt het hoger onderwijs niet alleen in Amsterdam maar door heel Nederland bedreigd door bezuinigingen. Steeds minder aandacht wordt gegeven aan kwaliteit en zelfontplooiing, het enige wat telt is blijkbaar de productie van een massa mensen met een diploma en zo de schijn van een fatsoenlijke opleiding.

De Studentenraad voor Geesteswetenschappen, een faculteit die onder de huidige plannen per jaar tussen de 3,2 tot 4,9 miljoen zou moeten bezuinigen, collecteerde tijdens de manifestatie symbolisch geld voor het onder druk staande vakgebied. Helaas gaf dezelfde Studentenraad in een protestbrief die werd uitgedeeld al aan toch positief te adviseren over het bestuursconvenant waar de bezuinigingen deel van uitmaakten. Zij deden dit onder het argument dat het plan wat nu op tafel lag misschien wel het ‘minst rampzalige’ was, en dat ‘de organisatie’ niet meer zou functioneren als ze negatief zouden adviseren. Maar is dit niet precies wat nodig is? Als studenten aangeven dat ze alles in de soep kunnen laten lopen en dat ook bereid zijn om te doen, dan halen we ons recht wel, en dan kunnen we er ook voor zorgen dat Den Haag meer investeert in het onderwijs.

Want het uiteindelijk probleem ligt niet alleen bij het College van Bestuur, maar ook in Den Haag. Ondanks dat elke politieke partij het onderwijs zogenaamd hoog in het vaandel heeft staan, en er altijd wel genoeg geld is om banken uit de problemen te halen of een Joint Strike Fighter aan te schaffen, wordt er overal op gekort. Het was daarom ook mooi te zien dat gisteren ook studenten uit onder andere Utrecht waren gekomen om hun solidariteit te betonen, en dat er fors aan een tegengeluid onder studenten wordt gebouwd. Zo is niet lang geleden het platform HOHP (Hoger Onderwijs Heeft Prioriteit) opgericht en is er ook sprake van een bundeling van linkse activisten rondom dit thema.

Platform HOHP organiseert maandelijkse bijeenkomsten over het tegengaan van de bezuinigingen, en een bundeling van linkse activisten heeft op 2 juni een bijeenkomst op het programma staan getiteld ‘The Lisbon Treaty and the Privatisation of Knowledge’ (Muziekzaal Crea, 20.00u). Komt allen, voor een onderwijs waar niet geld maar student en docent centraal staan!