Aanblijven Blok is bekrachtiging racisme

Stef Blok bij het Tweede Kamerdebat over zijn uitspraken, 5 september 2018 (Foto: screendump debatgemist.tweedekamer.nl)
In juli raakte minister Blok in opspraak toen Zembla opnamen van hem publiceerde. De opnamen werden gemaakt tijdens een bijeenkomst van mensen die bij internationale organisaties werken.
6 september 2018

Blok verkondigde hier de mening dat multiculturalisme tot etnische oorlog moet leiden. ‘Noem mij een voorbeeld, van een multi-etnische of multiculturele samenleving, waar de oorspronkelijke bevolking nog woont. En waar een vreedzaam samenlevingsverband is. Ik ken hem niet.’

Suriname was wat Blok betreft een ‘failed state’, ‘En dat heeft ernstig te maken met de etnische opdeling’, vindt de minister. De oorzaak hiervan ligt volgens Blok ‘ergens diep in onze genen’.

Er werd met afschuw gereageerd op Bloks uitspraken. Deze getuigen immers van een door en door racistisch wereldbeeld, waarin de mensheid in de eerste plaats in etnische groepen – dat wil zeggen: rassen – verdeeld is, die elkaar vanuit hun biologie naar het leven moeten staan.

De logica van zijn opvattingen ligt volledig in de lijn van het ‘etnopluralisme’ dat onder meer wordt verdedigd door de Amerikaanse neonazi Richard Spencer en Thierry Baudet. De conclusie van dit denken is etnische zuivering.

Blok reageerde op het lek door te zeggen dat hij zich in ‘te scherpe bewoordingen’ had uitgelaten en dat hij het betreurde dat hij ‘daarmee aanstoot heeft gegeven’.

Blok betreurde met andere woorden de ophef over zijn ideeën, maar nam niets terug van zijn racistische wereldbeeld. Dat is logisch: dit was geen slip of the tongue, maar een uiting van een diepgewortelde overtuiging.

Maar een regering die tegen racisme is zou Blok onmiddellijk hebben gevraagd om af te treden en een partij die tegen racisme is had hem onmiddellijk geroyeerd. Dat Blok kon aanblijven is daarom niets anders dan een openlijke bekrachtiging van racisme van de Nederlandse regering zélf en een onmiskenbaar bewijs van hoe de ideeën van extreem-rechts doorsijpelen in de VVD.

Dit artikel verscheen in De Socialist #307 die afgelopen maandag werd gedrukt. Gisteren heeft ook een meerderheid in de Tweede Kamer na een ritueel dansje besloten dat Bloks racistische ideeën geen belemmering zijn voor zijn aanblijven als minister. PVV en FvD herkenden Bloks opvattingen als die van hen.