'65 blijft 65, of de boel gaat plat'

Gisteravond kwamen zo'n 120 mensen samen op de bijeenkomst 'Wij gaan hun crisis niet betalen' van vakbondsnetwerk FNV Vecht Voor Je Recht in Rotterdam. Correspondent John van Mullem was aanwezig en doet verslag. 'We moeten voet bij stuk houden en zeggen dat 65 gewoon 65 blijft, en dat we anders de boel in Nederland plat leggen.'
9 september 2009

meetingrotterdam2

Vakbondsbestuurder Egbert Schellenberg, één van de initiatiefnemers van FNV Vecht Voor Je Recht, trapte de avond af met een inleiding over de oorsprong van de crisis. Met een heldere power point presentatie liep hij in vogelvlucht de recente geschiedenis af, met veel aandacht voor de ontwikkeling van de neoliberale doctrine in de afgelopen decennia.

Volgens Schellenberg gebruikt het kabinet de crisis als excuus om hervormingen door te drukken, zoals deze zijn afgesproken in het Europese akkoord van Lissabon in het jaar 2000. Hij legde daarbij uit dat de verhoging van AOW-leeftijd een absurde bezuiniging is omdat deze pas over enkele jaren geld oplevert. Bovendien is de beoogde 4 miljard die daarmee zou vrijkomen maar een klein deel van wat het oplevert als je het geld gaat halen waar het werkelijk zit. Schellenberg: ‘Aangezien de rijken het meest hebben geprofiteerd van de financiële zeepbel is het niet meer dan logisch dat zij de rekening betalen.’

Progressieve eisenpakketten


Geïnspireerd door de progressieve eisenpakketten van de socialistische partij PvdA en vakbond ABVV uit België, die op de bijeenkomst werden uiteengezet door speciale gastsprekers, deed Schellenberg ook voorstellen voor Nederland. Zo noemde hij maatregelen waaronder de afschaffing van de hypotheekrenteaftrek voor huizen boven de 350.000 euro, een verhoging van het huurwaardeforfait van huizen boven de 720.000 euro en de herinvoering van een belastingtarief van 72 procent voor inkomens boven de Balkenendenorm van 175.000 euro. Opgeteld zouden deze minstens 20 miljard euro opleveren.

Uit de zaal kwam veel bijval. Herman de Haas, actief kaderlid en werkzaam in de Rotterdamse haven: ‘Het is overduidelijk dat dit kabinet al zijn neoliberale hervormingen in rap tempo wil doorvoeren. De media wordt gebruikt om ons hiervoor rijp te maken. Ik stond vorige week op verscheidene plaatsen in Rotterdam en Den Haag pamfletten te verspreiden tegen de verhoging van de AOW-leeftijd, en ik denk we van zo’n tachtig procent van de voorbijgangers bijval kregen. Dit in tegenstelling tot de gemanipuleerde enquêtes die in de media worden gepresenteerd. We moeten de mensen echt laten weten dat deze bezuinigingsmaatregelen passen in het akkoord van Lissabon en dat ditzelfde akkoord ons leven domineert. Balkenende is een vrije markt potentaat.’

Over de opstelling van de vakbondstop is De Haas niet te spreken: ‘Nu komen ze weer met de belachelijke tactiek om hogere looneisen te stellen als de AOW-leeftijd toch wordt verhoogd. Je geeft dan al toe voordat de strijd is gevoerd. We moeten voet bij stuk houden en zeggen dat 65 gewoon 65 blijft, en dat we anders de boel in Nederland plat leggen.’

Het is volgens De Haas van belang dat arbeiders in Nederland zich bewust worden van hun klassenpositie en weer leren organiseren. Overgaan tot actie is daarvoor essentieel. Hij is dan ook blij dat er voorafgaand aan de actiedag die de FNV heeft uitgeroepen voor 7 oktober, er op 26 september ook een omsingeling van De Nederlandsche Bank plaatsvindt.

Vertrouwen op eigen kracht

Veel van de aanwezigen bleken nog niet op de hoogte van deze actie. Bart Griffioen van de Internationale Socialisten, samen met Schellenberg één van de initiatiefnemers van de demonstratie, legde aan de zaal uit dat de omsingeling een eerste belangrijke stap is in het verzet tegen het crisisbeleid. Naast FNV Vecht Voor je Recht en de IS, doen ook andere organisaties mee, inclusief migrantenorganisaties, studentennetwerken en een aantal SP-afdelingen.

Een breder front tegen het kabinet is volgens Griffioen van groot belang om sterker te staan tegenover het hele bezuinigingsoffensief. Maar ook om als links Wilders de wind uit de zeilen te nemen nu hij zich steeds populistischer opstelt. Griffioen: ‘Niet alleen wil de PVV de rekening van de crisis bij de ‘kostenpost allochtonen’ neerleggen, de partij keert zich uit puur opportunisme nu ook tegen de verhoging van de AOW-leeftijd.’ Het initiatief voor 26 september met de leus ‘Laat de rijken de crisis betalen’ werd dan ook met luid applaus ontvangen.

De discussie in de zaal ging met name over hoe ons te organiseren. Duidelijk is dat we de media niet direct aan onze kant hebben en dat we ook niet het geld hebben om een media-offensief te starten. Vertrouwen op eigen kracht en zelf in beweging komen op zowel 26 september als 7 oktober werd dan ook aangehaald als eerste schakel richting het najaar, omdat we hiermee de media kunnen halen en meer mensen kunnen bereiken.

Laat de rijken de crisis betalen
FNV Vecht voor je Recht
Acties FNV