25 mei UvA: open-air-meeting over revolutie met Egyptische en Griekse activist

Op woensdagavond 25 mei zullen de activisten Mohamed Waked uit Egypte en Sotiris Kontogiannis uit Griekenland op het Binnengasthuisplein bij de Universiteit van Amsterdam in de open lucht een discussie inleiden over ‘Hoe organiseer je een revolutie?’
24 mei 2011

Woensdag 25 mei 2011
Open discussiemeeting
Binnengasthuisplein (open lucht)
UvA-terrein, naast CREA
19.00-20.30 uur

HOE ORGANISEER JE EEN REVOLUTIE?

Van de Arabische wereld tot Zuid-Europa zien we de opkomst van nieuwe bewegingen voor sociale verandering – bezettingen van pleinen tegen corrupte politici, massale stakingen tegen bezuinigingsbeleid, revolutionaire oplevingen die in staat zijn dictators te verjagen. Welke strijd wordt er gevoerd, hoe kunnen deze bewegingen overwinningen boeken, en wat kunnen activisten van elkaar leren in het organiseren van onderaf?

Met als gastsprekers:

Mohamed Waked (Egypte)
is een activist uit Cairo die vanaf het begin betrokken is bij het tot stand komen van de revolutie van 2011. Hij is tevens medeoprichter van www.jadaliyya.com dat een van de voornaamste bronnen is geworden over Arabische politiek.

Sotiris Kontogiannis (Griekenland)
is actief betrokken bij de massale protesten en stakingen die Griekenland afgelopen periode aan het schudden hebben gebracht. Hij is aangesloten bij de SEK (Socialistische Arbeiderspartij) en betrokken bij de antikapitalistische formatie ANTARSYA.

Meeting in het Engels, vertaling beschikbaar
Contactpersoon: Ewout (06-15598694)

…………………………………………………………………..


Wednesday 25 May 2011
Open discussion meeting
Binnengasthuisplein (open air)
UvA-area, next to CREA
19.00-20.30 hrs.

HOW TO ORGANISE A REVOLUTION?

From the Arabic World to Southern Europe we can see new movements rising up for social change – occupations of squares against corrupt politicians, mass strikes against austerity policy, revolutionary upheavals which are able to topple tyrants. What kind of struggles are being fought, how can these movements achieve victories and what can activists learn from each other in organising from below?

Guest speakers:

Mohamed Waked (Egypt)
is an activist from Cairo who has been involved in the making of the 2011 revolution from the start. He is also co-founder of www.jadaliyya.com which has become one of the main resources on Arab politics.

Sotiris Kontogiannis (Greece)
is an active participant in the mass protests and strikes which have shaken Greece in the recent period. He is a member of the SEK (Socialist Workers Party) and involved in the anti-capitalist formation ANTARSYA.

Meeting in English, translation available
Contactperson: Ewout (06-15598694)