22 mei: wij gaan de crisis niet betalen – rekening retour!

Met nieuwe verkiezingen voor de deur staan we voor een fundamentele keuze: de rekening wordt neergelegd bij werknemers, studenten en uitkeringsgerechtigden – of bij degenen aan de top die de crisis hebben veroorzaakt. Voor velen is die keuze niet moeilijk: waarom zouden wij de prijs moeten betalen? Er klinkt een roep om actie en diverse groepen komen al in verzet tegen de ‘logica’ van nog verder de broekriem aantrekken. Om samen een vuist te kunnen maken willen we op 22 mei bij elkaar komen met zoveel mogelijk organisaties en netwerken.
27 april 2010

Zaterdag 22 MEI 2010
Wij gaan de crisis niet betalen: REKENING RETOUR!

Landelijke bijeenkomst met sprekers vanuit onder andere:
• FNV Vecht voor je Recht • Vakbond van Schoonmakers • Vakbondsnetwerk Bondgenootje • Internationale Socialisten • DIDF • Socialistische Partij • Studentenactiecomité SOS

Akhnaton Amsterdam / 13.00 tot 17.00 uur
Nieuwezijds Kolk 25 (5 minuten vanaf Centraal Station)

Terwijl de financiële wereld inmiddels is bijgekomen van de paniek op de mondiale beurzen, begint de impact van de economische crisis op het leven van gewone mensen nu pas echt aan te komen. Volgens het CPB is er komende jaren maar liefst 29 miljard euro aan ‘versoberingen’ nodig. De heroverwegingscommissies van het demissionaire kabinet geven aan dat er op allerlei sociale terreinen minstens 20 procent bezuinigd moet worden.

Zo worden de verhoging van de AOW-leeftijd, een vermindering van het minimumloon met 10 procent en een inperking van de WW-duur tot 1 jaar in stelling gebracht. Daarnaast wordt de afschaffing van de studiebeurs aangekondigd en verschijnen harde aanvalsplannen op de gezondheidszorg, zoals het voorstel om het eigen risico te verhogen van 165 naar 775 euro per persoon per jaar. Deze frontale aanval op onze levensstandaard wordt nog zwaarder in het licht van de oplopende werkloosheid en een uiterst onzekere arbeidsmarkt.

Ondertussen is aan de financiële bovenkant de bonuscultuur terug van nooit weggeweest en schenken topbestuurders zichzelf nog altijd riante salarissen. De grote banken zijn door Bos en Balkenende uit de brand geholpen met miljarden aan staatssteun, terwijl ze inmiddels alweer winst maken. Maar in plaats van het invoeren van bijvoorbeeld een bankenbelasting om deze reddingsbudgetten terug te eisen, rekenen de meeste partijen deze kosten nu door aan de onderkant van Nederland, door mee te gaan in de ‘onvermijdelijkheid’ van megabezuinigingen.

Met nieuwe verkiezingen voor de deur staan we voor een fundamentele keuze: de rekening wordt neergelegd bij werknemers, studenten en uitkeringsgerechtigden – of bij degenen aan de top die de crisis hebben veroorzaakt en zichzelf jarenlang hebben verrijkt. Voor veel mensen is die keuze niet moeilijk: waarom zouden wij de prijs moeten betalen? Er klinkt een roep om actie en verschillende groepen – zoals de schoonmakers, het gemeentepersoneel en studenten – komen al in verzet voor hun rechten en tegen de ‘logica’ van nog verder de broekriem aantrekken.

Om samen een vuist te kunnen maken willen we op 22 mei bij elkaar komen met zoveel mogelijk organisaties en netwerken. Daar willen we in beeld brengen wat het bezuinigingsoffensief voor Nederland in petto heeft, welk antwoord we er tegenover plaatsen en welke actie we gezamenlijk kunnen ondernemen. Ons uitgangspunt richting de verkiezingen en Prinsjesdag mag duidelijk zijn: rekening retour – wij gaan de crisis niet betalen!

Willen jij en jouw netwerk of organisatie ook meedoen?
Mail: rekeningretour@gmail.com
Informatie: www.rekeningretour.blogspot.com